Ekonomiska transaktioner

Underhållssystemet Idus ger obegränsade möjligheter för ekonomisk styrning från till exempel affärskonto, kostnadsställen, kostnadsbärare med mera. För planering, förråd, inköp, budget, kostnadsuppföljning med mera.

Överföring av verksamhetens underhållskostnader från Idus till ert affärssystem kan göras per automatik med Idus DataServer, läs mer här.