Felanmälan / Avvikelser

En felanmälan kan registreras direkt från bilden på objektet. I de fall felet inte logiskt tillhör ett specifikt objekt registreras felet enbart med ett nummer.

Alla typer av fel kan sökas fram med samtliga urval för en rapport. Felanmälan kan registreras direkt eller övergå till en planering eller en arbetsorder.

Alla fel som inrapporteras till systemet utgör underlag för statistik i olika former. De parametrar som felet registreras med kan kombineras och tas ut i olika former.