Förråd

Förrådshanteringen innehåller de behövliga delarna för att sköta ett underhållsförråd, såsom flera förråd, inventering, inleveranser, uttag, retur, leverantörer, förrådsvärden, saldon med mera. En särskilt praktisk funktion är att Idus kommer påminna dig när artiklar har nått sin orderpunkt.

Artikelnummer är alfanumeriska och varje post innehåller fält för de behov som finns. Det finns även åtta fria fält som kan konfigureras av användaren själv.

Mobil hantering

Med hjälp av Idus App kan ni snabbt och enkelt sköta era förrådshantering. Streck och QR-koder gör hanteringen blixtsnabb. Gör ett uttag och ta med materialet. Ni kan även lägga på material på en arbetsorder eller avrapportering. Saldosäkerheten kommer alltid att uppfyllas.