Personliga inställningar

Skala systemet som ni vill ha det!

Idus Underhållssystem hanterar personliga inställningar med rättigheter för varje huvudfunktion, flik och fält. Det innebär att systemet med enkla inställningar bara visar de fält som respektive person eller grupper av personer skall arbeta med. I praktiken innebär det att en person måste fylla i ”rätt” fält för att komma vidare. Dessa funktioner gäller samtliga fält i systemet.