Tillståndsbaserat underhåll

Värdesregistrering används för att lagra värden och genom koppling mot underhållsfunktionerna bedriva tillståndsbaserat underhåll. När ett visst värde uppnås, till exempel när en pressmaskin gjort 10 000 nedslag autogenereras en arbetsorder som kommer dyka upp på rätt avdelnings ”att göra-lista”. Värden som kan användas är bland annat drifttider, spänning, flöden, tillslag/frånslag, nedslag,  m m.

Det finns färdiga funktioner för att koppla ihop systemet med olika fabrikat av operatörssystem för att få en automatisk överföring av signalvärden.

Läs mer om ICS-OPC här: