Alltid rätt information

Med Idus Underhållssystem har användaren alltid rätt information till hands. Användaren kommer alltid veta vad en viss åtgärd kostar, hur lång tid åtgärden tar, vilka fel som är vanligast på olika maskiner o s v. Genom att plocka ut statistiken från Idus underhållssystem ges det bästa underlaget för att fatta kloka och långsiktiga beslut baserat på fakta och inte på magkänsla.