Bygg ut efter behov

Idus har flera olika tilläggsprogram som gör ditt system ännu bättre och Bygg_ut_efter_behov

smidigare. Som exempel kan nämnas Idus Pocket, en miniversion av Idus underhållssystem för handdatorer och Idus Message, automatisk felanmälan/arbetsorder via utskrift, mail eller SMS.

Läs mer om Idus tilläggsprogram här.

Koppla ihop system

Idus underhållssystem kan enkelt kopplas ihop med dina andra system, till exempel affärssystem, ekonomisystem
och övervakningssystem. Statistik och annan information från verksamheten kan på så sätt snabbt och enkelt överföras och komma till nytta. Läs mer om våra integrationer här.