Mer än bara underhåll

Idus underhållssystem går att använda till mycket mer än bara underhåll. Ni får även full kontroll på ert lager, era inköp, produktionsplanering, brandsäkerhetskontroller, skyddsronder, egenkontroller, revisioner, kostnadsuppföljning och mycket mer kan administreras i Idus.

Hämta broschyren här!