Övriga

Hamn_Idus_Andic_Foto

Idus mångsidighet och flexibilitet gör att systemet fungerar inom i princip vilken bransch som helst. Bland våra kunder finns till exempel både hamnar och försvarets allra modernaste korvetter.

Vi på Idus är också kända för att vara lyhörda för de behov som finns och utvecklar ständigt nya funktioner i nära samarbete med våra kunder. Det gör att vi kan anpassa systemet efter de specifika behov som finns i varje bransch.

Läs mer om Försvarets Materialverk, FMV en av många kunder inom kategorin övriga som använder Idus underhållssystem

Några av våra kunder inom kategorin övriga: