Integrationer

Nedan hittar ni några av de system Idus kan kopplas samman med. Om ni vill integrera Idus med ett system som inte finns med i listan kan ni kontakta oss här. Vi kan koppla oss samman med alla typer av system.