Anläggningsdokumentation

Strukturen i Idus underhållssystem skapas enkelt med ett nivåträd bestående av ett antal mappar. Dessa mappar kan bestå av i princip vad som helst och utgör grunden till anläggningsregistret.

På varje nivå kan ett antal objekt placeras (vad ett objekt är bestämmer användaren). Till varje nivå kan en bild länkas. Bilden utgör en naturlig sökväg i programmet.

Du kan efter behov skapa ett obegränsat antal objektkortstyper. Det innebär att du bestämmer vilka fält ett objektkortstyp skall innehålla. Nya fält kan sedan läggas till och gamla dras ifrån på ett mycket enkelt sätt.

Reservdelar kopplas direkt eller med automatik till varje enskilt objekt. Obegränsat med dokumentation kan kopplas till varje enskilt objekt.

För att få en ännu överskådligare blick, om man exempelvis har större anläggningar är bildnavigering ett utmärkt verktyg, läs mer om bildnavigering här.