Ekonomisk uppföjning

All data som samlas i systemet utgör ett brett underlag för analys och uppföljning, inte minst ekonomisk data. Idus går att integrera med ert affärssystem och ni väljer själva vilken information som skall överföras och hur ofta. Det krävs ingen manuell handpåläggning, överföringen görs per automatik och låter er fokusera helt på att optimera underhållsstyrningen.

Underhållskostnader

Många väljer att integrera underhållssystemet med sitt ERP/affärssystem. Underhållssystemet samlar in en stor mängd data såsom arbetad tid och förbrukat material. Dessa kostnader kan brytas ner per anläggning, nivå, produktionslinje eller enskilda maskiner och maskindelar. Alla kostnader kan tas ut i rapportform eller överföras till affärssystemet.

LCC-analyser

När maskiner anskaffas för första gången är det viktigt att göra en LCC-analys.
Alltså vilka kostnader vi räknar med att maskinen kommer ha under sin livslängd.
Därefter håller Idus reda på vilka kostnader maskinen haft. Informationen finns tillgänglig på objektkortet och kan med lätthet exporteras till affärssystemet.

Budgetering

Vid planering av större planerade stopp, ombyggnationer av produktionslinjer eller andra projekt är det enkelt att få en tydlig överblick av vilka kostnader som arbetet kommer kräva. Det är dessutom enkelt att gå tillbaka i tiden och luta sig tillbaka mot fakta från liknande arbeten som utförs tidigare.

Förrådstransaktioner

En stor del av underhållssystemets syfte är att driva och upprätthålla förrådet. Däremot kan informationen vara välbehövlig även i affärssystemet. Därför kan det var en god idé att överföra förrådstransaktioner, saldon och eventuellt beställningspunkter och inköpsorder till affärssystemet.

Inköpsorder

Om ni har ett överordnat affärssystem där alla inköp skall hanteras kan beställningspunkterna i Idus överföras till affärssystemet där en inköpsorder skapas. När materialet är inlevererat kan saldot uppdateras i Idus. Därigenom finns det mycket tid att spara

Ni kan läsa mer om våra integrationer genom att trycka på knappen nedan. Om ni vill föra över någon annan information till ert affärssystem kan ni kontakta oss så kan vi förklara hur vi går till väga.