En felanmälan kan registreras direkt från bilden på objektet. I de fall felet inte logiskt tillhör ett specifikt objekt registreras felet enbart med ett nummer.

Alla typer av fel kan sökas fram med samtliga urval för en rapport. Felanmälan kan registreras direkt eller övergå till en planering eller en arbetsorder.

Alla fel som inrapporteras till systemet utgör underlag för statistik i olika former. De parametrar som felet registreras med kan kombineras och tas ut i olika former.

Via bildnavigeringen

Det snabbast och enklaste sättet att skapa en felanmälan är via bildnavigeringen. Användaren kan klicka sig ner i till rätt objekt i anläggningen och därifrån högerklicka för felanmälan. Genom att välja mellan ett par förkonfigurerade rubriker såsom vibrationer, missljud, elfel eller läckage blir processen blixtsnabb och enkel för sällananvändaren.

Via mobilappen

Felanmälan via Idus App fungerar i princip på samma sätt som stationärt. Genom att märka upp utrustningen med streckoder/QR-koder kan koden scannas in och därefter väljs korrekt rubrik och sedan är det bara att spara. Appen fungerar dessutom lika bra både online och offline.

Via loggboken

I loggboken registreras alla väsentliga händelser på en produktionslinje, i ett kontrollrum på ett värmeverk eller liknande. I loggboken kan alla händelser med ett enda knapptryck övergå till en felanmälan för vidare åtgärd.

Följ upp, analysera och förbättra

Använd statistiken

All information som registreras i underhållssystemet kan plockas ut i rapportform.
Ni kan därför se vilka fel som förekommer i anläggningen, hur ofta felen uppstår, vad felorsakerna brukar vara och mycket annat. På så sätt kan ni planera bort förekommande fel och uppnå högre teknisk tillgänglighet.

Stäng meny