Loggbok

Loggbok kan användas av personer som inte använder Idus underhållssystem dagligen.

Det kan vara personal i ett kontrollrum till exempel där olika händelser noteras. Händelserna kan sedan med ett enda klick övergå till en felanmälan i Idus underhållssystem. Enklare kan det inte bli.

Vid vissa industrier måste en logg för mindre händelser skapas för enskilda maskiner och för att överlämna information till nästa skift. Loggboken kan också användas för att uppdatera manuella avläsningar av till exempel mätare och drifttider. Resultat av utförda mätningar, till exempel kalibreringar och miljömätningar kan registreras direkt i loggboken.