Felfrekvenser
  Felorsaker
  Stopptider
  Medeltid till fel, åtgärd osv

  Förrådssaldon
  Förrådstransaktioner
  Kostnadsuppföljning
  Och mycket mer

Statistiken i underhållssystemet kan tas ut på rapporter med ett stort antal urval. Särskilt användbara rapporter kan vara felfrekvenser, stopptider och ekonomisk uppföljning inför revisioner eller större projekt.

Med hjälp av rapporterna kommer ni alltid veta var ni står, vad som kan förbättras samt vilka kostnader som verksamheten har. Ni kan därför grunda alla beslut på fakta och inte på magkänsla.

Alla listor och rapporter ligger under
samma flik. Användaren kan själv skapa egna rapporter med hjälp av färdiga mallar. Ni kan även ta hjälp av Idus för att skräddarsy era egna rapporter. Det går även att exportera data såsom kostnader, transaktioner förrådssaldon osv från Idus till andra system som affärssystem och ERP genom Idus DataServer. Läs mer om Idus DataServer här

Följ upp

Analysera

Förbättra

Stäng meny