Underhållsaktiviteter

Underhållsaktiviteter

I denna modul skapas all typ av verksamhet med ett antal olika parametrar såsom tid, värde, begrepp etc. Planering av arbeten med avseende på tid, reservdelar kostnader utförare m.m. Med aktiviteter kan man visuellt se planeringar, arbetsorder, felanmälan och bevakade leveranser.

Utifrån denna lista kan man utföra olika åtgärder beroende på aktivitet.

Justering av planerade åtgärder kan ske i Gantt-schema för planering av arbetsorder grafiskt. För arbetsordrar där planerad tid finns påförd visas dessa i schemat. Dessa kan flyttas och ändras med mottagare samt start/stopptid i schemat och aktuella uppgifter i arbetsordern uppdateras.

Rondlistor

Det är inte alltid funktionellt att ha en planering till varje åtgärd. Ibland kan det vara mer praktiskt att samla
ett antal åtgärder eller kontroller i en rondlista. En rondlista används för att samla ett antal jobb under ett rondlistnamn där varje jobb har en inbördes ordning och ett antal utförandedatum. Rondjobben kan bockas av snabbt och smidigt i en lista, det går även att registrera värden på rondjobb.