Tillståndsbaserat underhåll

Tillståndsbaserat underhåll

Tillståndsbaserat underhåll är en framgångsrik strategi för att drastiskt reducera antalet driftstopp och därigenom maximera den tekniska tillgängligheten.Det fungerar som så att Idus lagrar värden direkt från utrustningen, värdena kan hämtas från HMI/SCADA, OPC, PLC eller minsta givare.

När ett visst värde uppnås, till exempel när en pressmaskin gjort 10 000 nedslag autogenereras en arbetsorder som kommer dyka upp i aktivitetslistan. Planeringen görs bara en gång och sedan kommer en färdig arbetsorder att dyka upp med instruktioner, material och dokument varje gång maskinen uppnått ett visst intervall. Värden som kan användas är bland annat drifttider, spänning, flöden, tillslag/frånslag, nedslag, etc.

Det finns färdiga funktioner för att koppla ihop systemet med olika fabrikat av operatörssystem för att få till stånd en automatisk överföring av signalvärden.