Idus Underhållssystem har en fantastisk flexibilitet och fungerar lika bra för vatten- och energiverk som för tillverknings- och processindustri. Bland våra användare finns till exempel hamnar, en kexfabrik och försvarets allra modernaste korvetter.

Klicka på den bransch ni tillhör för att läsa mer om vad vi kan göra för er!

Stäng meny