Arbeta mobilt

Det kan vara ineffektivt och tidskrävande att behöva leta upp en dator på anläggningen så fort något behöver förmedlas eller registreras. Med Idus behöver du inte ha tillgång till en dator med systemet installerat för att sköta ditt underhåll. Idus har flera funktioner som kan hanteras genom appar på mobilen eller i en webbläsare.

Idus appar är främst till för att skapa arbetsorder och felanmälan eller att för avrapportera underhåll. Du kan även ta ut artiklar från förrådet eller inventera. När du registrerar en arbetsorder eller avrapporterar ett jobb dras reservdelarna av direkt från förrådet. Med rondlistor i telefonen/plattan slipper ni penna och papper, mata in värden och felanmäl avvikelser. Enklare kan det inte bli!