Lika enkelt för alla

Alla kan snabbt lära sig att använda Idus underhållssystem, även den som inte arbetar med datorer till vardags. Olika nivåer av behörighet gör att användaren bara når de funktioner han/hon behöver. Idus är alltså skalbart vilket innebär att användaren bara ser de knappar och moduler som verkligen behövs. En annan värdefull nyckel till användarvänlighet är bildnavigeringen som gör att användaren enkelt kan känna igen anläggningsstrukturen och logiskt rätt objekt och skapa ett ärende, tvingande fält säkerhetsställer att informationen fylls i på rätt sätt. Vid behov kommer vi till er för att genomföra nödvändiga utbildningsinsatser.