Mer än underhåll

Underhåll är givetvis det vi är bäst på efter att ha utvecklat underhållssystemet i 25 år. Däremot kan ni som Idusanvändare dra fördel av många fler funktioner än bara de som är ämnade direkt mot drift och underhållsavdelningen. Idus ger full kontroll lager och upprätthåller ständigt saldosäkerhet samtidigt som alla inköp kan administreras i systemet, allt från reservdelar till förbrukningsmaterial.

Produktionsplaneringen kan planeras och schemaläggas i Idus. Brandsäkerhetskontroller, skyddsronder och egenkontroller kan smidigt bockas av i appen och loggas i systemet. Ni kommer alltid kunna redovisa kontroller mot myndigheter utan att behöva leta.

En annan uppskattad funktion i Idus är kostnadsuppföljning och revisioner som enkelt kan följas upp och administreras. Systemet är alltså inte bara användarvänligt utan även kraftfullt.

Testa själv.