Fördelar

Varför Underhållssystem?

Vad är ett underhållssystem och varför skall vi investera i ett underhållsystem? Varför räcker inte affärssystemet som ett verktyg i underhållsarbetet? Det är frågor som underhållschefer och tekniker ofta ställs när de går upp i organisationen och vill investera i ett underhållssystem. Här hjälper vi dig med rätt argument när du skall prata med chefen.

Mindre letande = Spara tid

I ett underhållssystem får ni en helhetsbild över anläggningen. Ni kan klicka er ner till alla maskiner och se teknisk data, installationsdatum, garantier, reservdelar, elscheman etc. Ni slipper alltså slå i pärmar, leta efter dokument, ringa och fråga, skicka mail. På objektkorten kan ni även se vad som är gjort på maskinen och vad som behöver göras härnäst. Genom att avrapportera jobb i ett underhållssystem kommer ni veta vilka fel som är vanligast förekommande på en enskild maskin eller i anläggningen överlag. När arbeten avrapporteras dras materialet av direkt ifrån lagersaldot vilket innebär att saldosäkerheten alltid uppfylls. Ni slipper flyga in reservdelar eller stå stilla eftersom ni saknar någon reservdel.

Färre driftstopp och mer produktionstid = Spara pengar

När ni börjar planera förebyggande underhåll i ett underhållssystem kommer de akuta haverierna bli färre, kassationerna minskar, den tekniska tillgängligheten ökar och produktionstiden blir därför större. Det finns alltså stora pengar att tjäna. Hur stora? Vet ni hur många driftstopp ni har på ett år? Vet ni hur mycket ett driftstopp kostar i snitt? Normalt brukar förebyggande underhåll innebära en besparing på 15-20% medan tillståndsbaserat underhåll kan bespara uppemot 40%.

Tillståndsbaserat underhåll = Självgående system

Ni kan även hämta signaler från processen och låta dessa signaler berätta när det är dags att byta ett lager till exempel. Det fungerar som exempel att en givare registrerar när maskinen är i drift, efter 300 timmar autogenereras arbetsordern ”lagerbyte”, anvisningar, material och dokument är förkonfigurerade och kommer alltid att finnas med på arbetsordern. Ni slipper alltså gissa när det är dags att byta ut en komponent. Teknikerna kan ta emot sina arbetsorder på en smartphone/tablet och sedan avrapportera på plats. Ni slipper därmed dubbelrapportering, papper och penna. Genom att förebygga ett driftstopp så kan investeringen vara betald, vid två driftstopp då börjar ni tjäna pengar.

Analys och ekonomisk uppföljning = Trygga beslut

Statistiken och informationen i ett underhållssystem ger dig det bästa underlaget för att fatta kloka och långsiktiga beslut baserade på fakta och inte på magkänsla, till exempel när det gäller större investeringar, ombyggnationer, renoveringar, nyanställningar eller andra förändringar. Ni vet alltid vad en åtgärd kostar och hur lång tid den brukar ta.

Stäng meny