Idus Learning Group

Vad är Idus Learning group?

Idus Learning Group går ut på att en grupp av erfarna Idusanvändare presenterar sina företag, anläggningar, sin verksamhet, berättar hur underhåll utförs och vilken roll Idus spelar i underhållsarbetet. På så sätt uppstår diskussion och ni får nya infallsvinklar, ni lär er nya rutiner och får ett genuint utbyte av tips och idéer.

Dag två summeras det som diskuterats och vi går till exempel igenom särskilda moduler som deltagarna vill lära sig mer kring, vilka nyheter Idus jobbar på och de önskemål som användarna har på programmet. Tanken är också att användarna skall kunna kontakta varandra i efterhand för att fortsätta utbytet av idéer på egen hand. Genom Idus Learning Group har vi knutit kontakt mellan olika företag som tar hjälp av varandra för att optimera sitt underhållsarbete.

Är du intresserad av att vara med i en Idus Learning Group? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er.