Vatten och Avlopp

Idus är Sveriges mest använda system för kontroll på vattenverk, avloppsverk, pumpstationer, tryckstegringar, rörnät med mera inom VA. Idus underhållssystem används av såväl små vattenverk som mycket stora avloppsverk.

Det finns en rad bra tillbehör. Med Idus Pocket kan handdatorer användas för ronderingar med streckkoder i bland annat pumpstationer. Idus Valuereader kan användas för att koppla signalhantering till ALLA operatörssystem. Med färdiga funktioner kopplas Idus underhållsystem ihop med operatörssystemet för att samordna underhållsintervaller med drifttid, vilket snabbt sparar resurser och pengar.

De bilder som finns i operatörssystemet, till exempel kartor, processbilder med mera, kan användas direkt i Idus underhållssystem. De föreskrivna egenkontrollerna för livsmedel administreras direkt i programmet.

En annan viktig funktion är reservdelslistor och objekttyper för till exempel pumpar. Med dem hittar du snabbt rätt reservdel, det går dessutom väldigt fort att skapa nya objekt utifrån mallarna. 

För att effektivisera underhållet av ledningsnätet kan ni integrera Idus med Geosecma. Du hittar mer information här

Läs mer om VA SYD ett av många VA-förbund som använder Idus Underhållssystem.

 

Stäng meny