Vatten och Avlopp

Idus är Sveriges mest använda system för drift och underhåll inom Vatten och avlopp. Idus används av såväl små kommuner som de stora VA-förbunden. Med stor fokus bildnavigering och kartor är systemet enkelt att använda, till och med för sällananvändare.

Organisera anläggningsstrukturen

Det går väldigt fort att bygga upp systemet och skapa ny utrustning med hjälp av mallar. När mallen tryckstegringspump är skapad är det bara att skapa nya pumpar utifrån mallen. Varje ny utrustning får ett unikt nummer ungefär som ett personnummer och där den placeras får den en ny adress. Med den systematiken är det enkelt att hålla koll på utrustningen under dess livslängd och administrera reparationer.  

Mobilt i fält

Idus App är ett uppskattat hjälpverktyg bland VA-verksamheterna. Vem som helst kan ta med sin arbetsorder i fält, felanmäla något eller bocka igenom ett ronderingsprotokoll.

Kan integreras med alla SCADA

Idus Valuereader kan användas för att koppla signalhantering till alla HMI/SCADA. Med färdiga funktioner kopplas Idus underhållsystem ihop med operatörssystemet för att samordna underhållsintervaller med drifttid, vilket snabbt sparar resurser och pengar.
De bilder som finns i operatörssystemet, till exempel kartor, processbilder med mera, kan användas direkt som navigering i underhållssystemet. De föreskrivna egenkontrollerna för livsmedel administreras direkt i programmet.

Få med ledningsnätet och kundregister

För att effektivisera underhållet av ledningsnätet kan ni integrera Idus med Geosecma. Ni kan också hämta kunduppgifter till arbetsordern och återkoppla Läs mer om MSVA ett av många VA-förbund som använder Idus Underhållssystem.

Några av våra kunder inom Vatten & Avlopp

msva
Stäng meny
7 faktorer som lyfter underhållet Idus

Missa inget!

Prenumerera och få vår e-bok gratis!