Hvad en stålvirksomhed lærte ved implementering af vedligeholdelsessystemer

Introduktion

Når man implementerer vedligeholdelsessystemer, er det vigtigt at blive enige om, hvilke funktioner der skal inkluderes fra starten og hvad man kan forvente. 

Alt handler om planlægning, og så længe du beslutter dig for omfanget og afsætter tid fra begyndelsen, kommer succesen automatisk. Dette er noget, som en stålproduktion lærte, da de skulle implementere vedligeholdelsessystem for et par år siden. Idus har interviewet Anders, projektlederen for implementeringen. 

Målet var kontrol og forbedringer

”Vi ledte efter en højere grad af kontrol over, hvad vi havde brug for, og hvornår vi havde brug for det. På lidt længere sigt ønskede vi kontrol over reservedele og materialer. Vi ønskede at nå et nyt niveau af kontrol over anlægget og produktionen. ” 

”Vi ledte efter en bedre historik og samtidig ønskede vi også et bedre billede af behovet for vedligeholdelse, vores forbedringsområder og hvordan vi skulle prioritere opgaverne. ” 

Daglig ledelse og ugentlig planlægning

”I den daglige drift ønskede vi at starte med mere kontrol over fejlrapporter. Vi ønskede at sikre, at opgavelisten til afhjælpende vedligehold blev overvåget, og at opgaverne blev fordelt på ugentlig basis. Dette vil give os mulighed for at undgå uplanlagte driftstop. ” 

”Ved at se en uges historik ad gangen kunne vi se, om vi havde brug for at ændre noget i vores proces, eller om vi havde brug for at bygge om for at komme udenom problemet. ” 

Vedligeholdssystemet gav indsigt i virksomheden

”Når systemet var på plads, kunne vi se, hvor ujævn vedligeholdelse vi havde på nogle maskiner, hvor nogle af dem kun fik afhjælpende vedligehold ”

”Kommunikationen mellem planlægningsafdelingen og vedligeholdelsesteknikkerne blev også meget bedre. Vi lærte, at alting var mere omgivet af støj og tilfældigeder, som forsvandt, efter vi havde implementeret. ”

Gode ​​erfaringer fra implementeringen

”Vi tog implementeringsprojektet lidt for let. Det var rart at vide, at projektet var undervejs, men vi burde have været mere præcise og køre en mere afgrænset projektform. Vi burde have præciseret at køre introduktionen som et projekt med en klar startdato og slutdato for ikke at blive fanget i implementeringen. ” 

Anders med som ekspert på anlægget og måtte koordinere projektgruppen under tidspres: ”Desværre havde mine kolleger ikke tid i deres kalender, selvom vi havde brug for deres ønsker og input.” siger Anders. 

”Vi skulle have vovet at gøre det til et større projekt, afsat tid og sikre, at det daglige arbejde, ville fungere alligevel. Det var ikke overvældende for os, vi havde bare svært ved at få alle de mennesker med i projektetsom burde have været med, så vi brugte unødigt lang tid. ” 

”I stedet for burde vi have afsat tid til alle projektmedlemmer på et tidligere tidspunkt. Frem for alt havde vi brug for input fra lagerpersonaletom hvordan de ønskede at standardisere lagerartiklerne, og hvilke data der skulle inkluderes. ” 

”For vedligeholdelsesplanlæggerne var det meget lettere, både den elektriske afdeling og den mekaniske afdeling kunne let oprette alle runderinger, forebyggende vedligehold og alt andet, som systemet ville minde om. Alt gik meget hurtigt med vedligeholdelsen. ” siger Anders. 

Mange hurtige forbedringer

”Til at begynde med ønskede vi at få alle objekter ind, derefter lagde vi al den forebyggende vedligeholdelse ind, for straks at begynde at arbejde med systemet. Vedligeholdelsesafdelingen kom i gang og begyndte at arbejde med systemet lige fra starten. ” 

”Det var en god måde at starte, vi kom meget hurtigt i gang, og så kunne vi roligt udvikle systemet og tilpasse det til vores processer. ” 

”Vi foretog afhjælpende vedligehold sammen med systemet, operatørerne måtte nedskrive afvigelser på en tavle. Når operatørerne havde nedskrevet uoverensstemmelser på tavlen, overtog vedligeholdelsen og førte det ind digitalt senere. ” 

”Vi planlagde at lukke operatørerne ind i vedligeholdelsessystemet et par måneder senere efter noget undervisning. Vi oprettede klikbare visninger og genveje, så operatører kunne rapportere fejl med både computeren og telefonen. ” 

”Det skal være let for operatører at rapportere fejl, så succes afhænger af, hvordan man konfigurerer sin fejlmelding. Hvis det er meget intuitivt, kræves der også mindre træning.” 

Målene blev stort set nået

”Vi nåede i vid udstrækning vores mål, selvom vi ikke satte vores reservedele ind fra starten. Vi så udviklingspotentiale i løbet af projektet. Vi så, hvor meget mere vi kunne gøre. Vi kunne også stoppe med at bruge andre systemer. ” 

”Vi kunne væve alt ind i vedligeholdelsessystemet og slanke vores anden software ned. Reservedele, materialer, måleudstyr og kalibreringer var nogle af de ting, vi begyndte at konsolidere ind i vedligeholdelsessystemet. ” 

”Teknikerne tog meget positivt imod det hele. De var fulde af forventninger og så et scenarie, hvor de ville få en rigtig god historik at drage fordel af. ” 

Alle teknikerne ønskede at dele deres viden til at afhjælpe fejl, ved hjælp af de afsluttede arbejdsordrer i systemet. De forudsagde, at deres job ville blive lettere i fremtiden. ” 

"Der er ikke noget rigtigt tidspunkt at begynde."

På spørgsmålet om hvornår det er et godt tidspunkt at implementere, svarer Anders: ”Jeg synes, det er vigtigt bare at komme i gang, få anlægget og det forebyggende vedligehold indderefter tager du afhjælpende vedligeholdelse og så modul efter modul. Dokumenthåndtering og andre ting kan vente til senere. ” 

Anders fortsætter: ”Der er ikke noget optimalt tidspunkt at implementere, det betyder ikke noget, om det er efterår, forår eller budgetteringsperiode, du skal bare starte. Det er vigtigt at starte enkelt, start med objekter og forebyggende vedligeholdelse som delmål. Hvis du bare kommer i gang med det, vil det andet næste komme af sig selv 

”Det kaos, der eksisterer, hvis man ikke har et rigtigt vedligeholdelsessystem, tager meget tid. Det tager enorm tid at holde styr på alle de isolerede øer af information. Hvis du får bragt orden ind og orden i vedligeholdelsessystemet, frigør du meget tid til vedligeholdelsesaktiviteterne. ” 

”Det er også vigtigt at skynde sig langsomt og tage én ting ad gangen, når du først er der, er det meget naturligt at prioritere, hvad der kommer som det næste.” siger Anders. 

"Nogle ting burde vi have gjort anderledes."

”Nogle ting skulle vi have gjort anderledes. Vi burde have sat klarere mål, delmål og tidsplaner. Vi burde have besluttet, hvilke mennesker der skulle være til stede i en bestemt periode og ikke have ændret planen så meget frem og tilbage over en længere periode og i stedet få gennemført en kort, men koncentreret implementering. ” 

Det er vigtigt at involvere brugerne

Vi havde brugermøder for lagerpersonale og planlæggere hver anden uge, hvor vi blev enige om, hvorvidt vi havde brug for nye opgave-køer eller om at ændre noget i konfigurationen. ” 

”Det er vigtigt, at alle skal kunne udsende deres synspunkter, brugere skal have lov til at tænke over, hvad der er godt, og hvad der er mindre godt, det skal ikke skabes rygter eller os mod dem mentalitet. Brugere skal føle sig involverede og hørt. ” 

”Det er også vigtigt at skabe en dialog om indsigelser og lade brugerne være beslutningstagere, systemet er trods alt til for brugerne, og derfor er deres ejerskab afgørende” konkluderer Anders. 

Nysgerrig efter hvordan vi implementerer vedligeholdelsessystemer?

Tilmeld dig og få vores E-bog gratis!

Når du tilmelder din e-mail, behandles den i henhold til Idus’ integritetspolitik

Ved at bruge Idus.dk acceptedre du vores privatlivspolitik.