Idus skapar kontroll över hela verksamheten

Avhjälpande Underhåll

Säkerställ att alla fel rapporteras och dokumenteras. Prioritera felen och schemalägg åtgärden till en lämplig tidpunkt. Följ upp var felfrekvenserna är högst och eliminera flaskhalsarna.

Förebyggande Underhåll

Planera ert förebyggande underhåll utifrån kalendertid eller faktiska driftvärden. När intervallet infaller påminns ni om vad som skall göras, när det skall göras och hur det skall göras.

Arbetsledning

Arbetsledaren ges ett värdefullt stödverktyg i alla sina dagliga uppgifter. Det skall vara enkelt att planera och bereda arbeten samt att få en enkel överblick av tid, material, och arbetsfördelning.

Arbetsorder med reservdelar

Reservdelsstyrning

Stå aldrig utan material igen. Försäkra er om att få hem materialet i rätt tid innan arbeten skall utföras med hjälp av beställningspunkter, ledtider, påminnelser och leveranser.

Arbetsorder bifogade dokument

Dokumenthantering

Ha alla dokument tillgängliga direkt i telefonen eller surfplattan oavsett om det gäller underhållsinstruktioner, riskanalyser, elscheman eller arbetstillstånd.

Rapporter

Uppföljning & Förbättring

Ett brett statistiskt underlag som hjälper arbetsledning och underhållschefer att fatta trygga och sakliga beslut och styra verksamheten mot förbättring och framsteg.

Idus hjälper dig göra mer med mindre ansträngning,
få ut mer av utrustningen och gå från underhåll
som en kostnad till vinstgivande förbättringar.

Idus finns i varje plattform, på alla enheter

Idus enheter arbetsorder, rondlista, rapporter

spara 20 minuter om dagen

Ett vanligt förekommande problem är att det ofta tar alldeles för lång tid att hitta eller spara information. Idus sparar minst 20 minuter per dag och person.

reducera produktionsbortfall

Minimera stillestånd, kassationer och annat spill i produktionen samtidigt som ni får ut mer kapacitet med förebyggande och tillståndsbaserat underhåll.

öka resursplaneringen

Överblicka snabbare vilken personal som finns tillgänglig, deras kalendrar och arbetsorderstock. Underhållsplanering behöver inte vara ett pussel.

öka underhållsintjäningen

Spara 20-40% på material och reservdelar genom att göra rätt underhåll i rätt tid och minska samtidigt kapitalbindningen i ert underhållsförråd.

Varje dag hjälper Idus tusentals användare att optimera sina verksamheter

Tillverkningsindustri

Tillverkningsindustri

Få ut mer kapacitet och reducera antal driftstopp, få kontroll på kostnader och bredare rapportunderlag
Läs mer

Processindustri

Processindustri

Stenkoll på driften och det förebyggande underhållet, enklare reservdelsstyrning och integrerbart med alla SCADA
Läs mer

Livsmedelsindustri

Livsmedelsindustri

Gör en större intjäning med träffsäkrare underhåll, högre tillgänglighet och få ut fullständig spårbarhet.
Läs mer

Vatten & Avlopp

Vatten & Avlopp

Bättre dokumentation av anläggningsstrukturen, integrera med ledningsnätet och se hela underhållsbehovet
Läs mer

Energi

Energi

Enklare revisioner och underhållstopp i ett system med loggbok, projektplaner och ronderingsprotokoll i appen
Läs mer

Andra branscher

Andra branscher

Bli underhållsorganisationen ni alltid vetat att ni har potential att bli, systemstödet hjälper er på vägen dit
Läs mer

Vad säger användarna?

”Av allt som rapporteras in kan vi på planeringssidan ta ut nyttiga rapporter och exempelvis se vilka pumpar som har lägre eller högre felfrekvens.  ”

”Rapporterna hjälper oss att analysera och förbättra vårt underhållsarbete. För mig är Idus ett dynamiskt verktyg som verkligen underlättar i mitt dagliga arbete. ”

”Efter bara ett år med Idus Underhållssystem kan vi se nyttig statistik och få svart på vitt hur en maskin egentligen beter sig samt hur felfrekvensen ser ut. ”

Vi vill gärna visa vad vi kan göra för er

Begär demovisning

Boka en demovisning och låt oss visa hur ni kan ta er underhållsverksamhet till nästa nivå.

Testa Idus

Testa Idus gratis i 30 dagar och fatta ett tryggt beslut, fortsätt sedan skarpt med samma system.

Prata med en specialist

Prata med någon av våra verksamhetskonsulter för ett utomperspektiv på  ert underhåll.

Begär intjäningskalkyl

Begär en kalkyl som visar på vad ni kan tjäna på att planera och utföra arbete i underhållssystemet.

Nytt på underhållsbloggen

Idus 7 faktorer som lyfter underhållet

Prenumerera på nyhetsbrevet om effektivare underhåll.

Få boken 7 faktorer som lyfter underhållet gratis!

Stäng meny