Sök
Stäng denna sökruta.

Falu Energi & Vatten

Falu Energi och Vatten – Underhållssystemet går hand i hand med verksamheten

Falu Energi och Vatten står bland annat för värmeproduktion, elgenerering och vattenförsörjning i Falun och angränsande kommuner. Företaget har ungefär 200 anställda varav 35 jobbar med drift och underhåll där Anders Eliasson är underhållsingenjör. 

”Vi har väldigt många typer av anläggningar och det blir mer diversifierat hela tiden” berättar Anders. ”Vi har allt från kraftvärmeverk till vindkraft och vattenkraftverk. Vi har till och med byggt en solcellsanläggning ovanpå våra pelletsförråd.” 

Det finns alltså många saker att hålla ordning på inom Falu Energi och Vatten.  

Anders tillhör inte direkt inventarierna på FEV, ” Jag har bara varit här i två år, jag kommer närmast från den privata sektorn.” säger han.

Västermalsverket i Falun.

”När jag kom in påbörjade vi ett arbete med att se över våra arbetssätt och våra underhållsprocesser. Det har varit en utmaning att kartlägga vilka arbetssätt som finns och att rikta arbetssätten åt samma håll. Underhållsresan är unik för varje företag och vi upplever att vi är i början på vår resa.”

Idus 10 finns med sedan början på resan

”Vi såg direkt att Idus 10 var anpassningsbart och skalbart. Vi märkte att det passar alla från stora verksamheter till mycket små. Vi kommer absolut kunna växa i Idus 10 allteftersom vi kommer längre på vår underhållsresa.” 

”Innan vi gick upp i Idus 10 använde vi underhållssystemet mer eller mindre som ett Excelark, vi bara lade in saker utan någon struktur. När vi påbörjade arbetet med Idus 10 passade vi också på att titta på vårt arbetssätt och våra underhållsprocesser. ” 

”Vi ritade upp en processkarta och anpassade Idus efter den processkartan. Vi använder oss av underhållsstandarden SS-EN 13306 för att kunna följa upp vilka arbeten vi har gjort och hur vi arbetar på anläggningarna. ”

Planering och beredning

”Vi kommer alltmer in i att planera och bereda arbeten på ett bra sätt. Vi har börjat använda Gantt-planen för våra stora projekt och revisioner. Nu kommer vi kunna återanvända projektens ramverk igen till nästa underhållstopp, vi slipper dubbelarbete så det är riktigt bra. ” 

”Jag har tidigare jobbat i stora affärssystem och deras underhållsmoduler, när jag såg Idus underhållssystem blev jag positivt överraskad av hur mycket man kan göra utan att det blir komplicerat. Vi skapar ofta arbetsorder med flera mottagare och som berör flera olika objekt. ”

”Vi planerar även för de externa firmorna som kommer in här, båda parter drar nytta av att allt är tydligt och enkelt.” konstaterar Anders.

”En arbetsorder är väldigt flexibel till exempel. I Idus 10 kan du skapa en lättöverskådlig arbetsorder med 10 olika mottagare i en snabböverblickad struktur. Det spelar ingen roll om arbetsordern består av en liten okulär kontroll eller ett större arbete på en turbin, allt är väldigt lättöverskådligt oavsett. ” 

”Att jobba mobilt ger en högre kvalitet i inrapporteringen, arbetsordern speglar i högre grad verkligheten när man på riktigt står ute i fält och stänger arbetsordern där.”  

Arbetsorder med flera mottagare

Resultaten kom snabbt

”Generellt kan man säga att allt har blivit tydligare och lättare för alla sedan vi införde Idus 10. Det är lätt att söka och spara information. Det är också lätt att överblicka vilka arbeten som utförs och följa upp avslutade arbeten.”   

”Installationen tog en dag för oss, sedan satte vi oss ner för att städa och förenkla lite grand.  Resultatet blev att vi gick från en process utan något riktigt flöde till ett arbetssätt med riktiga processer som fungerar för alla. Det kommer vi att komma ännu längre med.”  

Falu Energi och Vatten

Antal anställda: ca 200

Affärsområden: El, värme & kyla, vatten & avlopp, återvinning och fibernät

Hemsida: www.fev.se

Utforska
Idus Underhållssystem

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.