Sök
Stäng denna sökruta.

Orkla Danmark

Jesper Lauvring Hansen är underhållschef på Orkla Danmark i Søndersø mer känt som Kims chips. Det är faktiskt Danmarks mest kända varumärke upplyser Jesper om.

Jesper har en gedigen bakgrund inom bland annat fordonsindustrin, läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin både som mekaniker och elinstallatör. Han ser utmaningarna som gemensamma för alla underhållsverksamheter. 

-Vi skall utföra en god service och se till att utrustningen är i ett säkerhetsmässigt tillstånd och vi skall hålla produktionen körande med den högsta tillgängligheten och den lägsta resursförbrukningen säger Jesper.

Från kalkylark och telefon till ett fungerande system

-När jag började var underhållet organiserat i kalkylark som innehöll aktiviteter. Det hade tillkortakommanden som bristande återkoppling till anmälaren och du kunde inte logga utförda underhållsarbeten.

-Maskinerna hade inga unika nummer för identifiering, det var dom sakerna vi jobbade med för att få på plats. Tidigare ringde man också till underhållsavdelningen med sin felanmälan, då fick underhållsavdelningen antingen lösa det direkt eller försöka komma ihåg det. Det var ett svårt sätt att hantera aktiviteterna och det blev inte dokumenterat.

Implementeringen började med uppdelning

-Det första vi gjorde när vi skulle implementera Idus var att bygga ett nivåregister. Vi delade upp produktionen i olika områden och i de områdena finns maskiner som är våra objekt. Vi gav alla maskiner ett nummer som vi också beställde skyltar till.  

Nivåregister i Idus
Maskinskylt

-Min filosofi kring uppdelning är att ha uppdelningen anpassad efter produktionen. Kokeriet är där kokarna står och inom kokeriet finns objekt som är kokarna. Vi ser inte kokarna som komponenter och delar inte upp dom i detalj, det finns pumpar till men vi delar inte upp kokarna i olika enheter.

-Så generellt har vi försökt att avgränsa objekten i olika områden. Om någon vill felanmäla i Idus så har vi utbildat personal. Det rör sig om underhållstekniker, tekniska operatörer och övrig ledning i leveranskedjan. Det är den personalen som kan begära arbete och skapa aktiviteter.

Felanmälningar och historik

-När det kommer in en felanmälan så kommer teknikerna hantera den och rapportera tillbaka, antingen startar aktiviteten direkt eller så sätter vi en förväntad tidpunkt för slutförande. På det sättet har anmälaren alltid möjlighet att se status på aktiviteten och när den är estimerad att bli löst.

-Alla arbetsorder är loggade under respektive maskinnummer. När aktiviteten är löst så skriver vi en kommentar på den. Det är väldigt viktig kunskap framgent så att vi kan se om samma objekt är utmanande och vilka utmaningarna är så vi vet om vi skall göra ytterligare tilltag och ändringar eller en potentiell utrangering.

-När vi får in arbetsbegäran prioriterar vi säkerhetsåtgärder först sedan kvalitet, produktivitet och slutligen förbättringar.

Mäter arbetsorderstocken mot tillgängliga timmar

-Vi har en KPI i Idus som visar kommande och utförda aktiviteter under en viss period.  På så sätt kan vi se om vi kan lösa fler aktiviteter än vi får in och det motsatta, får vi in fler aktiviteter än vi förmår att lösa? Och borde vi göra någonting åt det?

En elefant äter man i små bitar

-När vi skulle komma i gång var det såklart en puckel att ta sig över och vissa sade att vi aldrig skulle komma i mål med arbetet. Som person resonerar jag dock så att en elefant den äter man i små bitar.

-Det är ett steg i taget och så kommer vi i gång. För att få in allt hade jag några studerande som hjälpte till att lägga in leverantörer, fabrikat, bilder och annan dokumentation. Så all grundläggande data kom in på 3-4 månader och sedan var vi i mål med 1500 maskinnummer.

-Att införa ett system som det här är ett löpande projekt. Allt börjar med grunden och det är viktigt att lägga energi på nivåregister, objekt att dokumentation. När det är på plats kan man börja lägga in aktiviteter, förbättringsförslag och förebyggande underhåll med återkoppling.

-På det sättet har vi kontroll på vårt förebyggande underhåll och vi kan dokumentera det senare.

-Det vi skapar nu, den kunskapen vi matar in den kommer återbetalas till oss flera gånger framöver.

Jesper Lauvring Hansen, underhållschef – Orkla Danmark

Utforska Idus Underhållssystem

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.