Sök
Stäng denna sökruta.

Tillverkningsindustri

Utforska fördelarna med
Idus för tillverkningsindustri

Idus används både av små industrier med ett fåtal tekniker och av stora industrikoncerner med flera produktionsanläggningar. Utforska hur ni kan anpassa Idus efter er verksamhet och få en bra balans mellan driftsäkerhet och resurser.

Video: Idus för tillverkningsindustri

Samla all nödvändig information om maskinparken

Inom tillverkningsindustrin är det ofta högsta prioritet att ha tillgång till all information om maskinparken för att hitta och reducera stilleståndstid. 

Med Idus får ni på ett enkelt sätt fram all information om maskinparken till exempel underhållshistorik, felfrekvenser och felorsaker. Informationen kan användas för att analysera driften och planera bort störningar i produktionen. 

Enkel felanmälan för
alla på företaget

Inom tillverkningsindustrin är det viktigt att inga fel eller störningar faller mellan stolarna. I Idus kan alla på företaget felanmäla på ett enkelt sätt via ett formulär i webbläsaren. Det kan vara maskinoperatörer som felanmäler sin produktionslinje eller kontorspersonal som upptäcker ett fel kopplat till fastigheten.

Idus innehåller stöd för operatörsunderhåll genom att sätta maskinoperatörer som mottagare på planerade jobb exempelvis veckovisa kontroller, smörjningar och rengöringar. 

Först när möjligheten finns för alla på företaget att kunna felanmäla finns förutsättningen för att hantera och dokumentera alla fel. Underhållsavdelningen kan också sätta in snabbare åtgärder där det behövs för att förbättra tillgängligheten i produktionen. 

Ingenting behöver installeras på datorn eller i webbläsaren. Alla kan alltså felanmäla var de än befinner sig, till och med från telefonen eller surfplattan. 

Ta fram nyckeltal
och kör rapporter

En viktig del i förbättringsarbete är tillgången till bra data och rapporter. Idus loggar alla aktiviteter så att ni kan ta ut den statistik och de nyckeltal som krävs för att ni skall nå era mål.

Idus presenterar nyckeltal som medeltid till fel, medeltid till åtgärd och stopptider. Informationen kan presenteras i precis den formen som passar er. Med en lättöverskådlig dashboard eller verksamhetsöversikt kan ni fatta snabbare och bättre beslut.

Läs våra 5 beslut tagna i underhållssystemet med hjälp här

Planera underhållstopp
och projekt

Idus hjälper er med alla delar i planeringen av underhållsstopp, ombyggnationer av produktionslinjer och andra projekt. Ni får alltid en snabb och tydlig överblick av projektets moment och status. Idus listar alla delar från vilka arbetsorder som ingår till projektets kostnader och tidsuppfyllnad

 Det kan vara väldigt fördelaktigt att gå tillbaka i tiden och läsa igenom hur tidigare planerade stopp gick och dra lärdomar till nästa planerade stopp. 

Få stenkoll på
alla era kostnader

Idus summerar automatiskt kostnader för utförda arbeten med hjälp av reservdelspriser från förrådet och kostnader för intern och extern tid. Dessa kostnader kan brytas ner per anläggning, nivå, produktionslinje eller på enskilda maskiner. 

Rapporterna kan hjälpa er att utvärdera om en maskin är lönsam eller olönsam genom att visa vilka kostnader eller hur många arbetstimmar som är registrerade på maskinen. Kostnaderna kan också tas ut i rapportform eller överföras till affärssystemet. 

Ta in signaler från
maskinerna

Idus kan integreras direkt med era maskiner så att maskinerna överför driftdata som genererar en arbetsorder när ett visst värde uppnås. Larm och avvikande värden kan generera felanmälan. Idus kan ta emot signaler direkt från maskinens mjukvara eller gå via andra system exempelvis MES, OEE eller SCADA.

Ni kan integrera Idus med ert OEE-system, exempelvis RS Production. Maskinoperatörerna kan då koda stopp i OEE-systemet som automatiskt överförs och blir en felanmälan i underhållssystemet. Varje avdelning har då sitt enskilda system och slipper all typ av dubbelrapportering. Läs mer om våra integrationer.

”Rapporterna visar hur våra maskiner presterar och då är det lättare ta beslut om mer omfattande renoveringar eller nyinvesteringar. Systemet ger också besked om vilka artiklar som behöver beställas hem.”

Peter Fränberg

Underhållschef, Troax

Några av våra kunder

Se hur Idus hjälper er att styra, planera och följa upp underhållet tillsammans och skapa förbättringar för hela företaget.

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.