Search
Close this search box.

Integritetspolicy

Idus integritetspolicy

Idus AB utvecklar och säljer underhållssystem med tillhörande program och tjänster för att hjälpa våra kunder optimera sina verksamheter genom att göra rätt underhåll i rätt tid.  Vårt huvudkontor finns i Staffanstorp, Sverige och vårt organisationsnummer är 556434-6269.

Vi på Idus värnar om din integritet i enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR).
Vi kommer aldrig sälja, hyra ut eller förmedla dina uppgifter till någon annan part utan ditt samtycke. Undantagsvis om det krävs enligt lag eller för att lyda ett domstolsbeslut.

Idus filosofi är att vi inte ska registrera mer information än nödvändigt för att kunna fullfölja våra åtaganden med våra kunder, presumtiva kunder, anställda, presumtiva kollegor, leverantörer och samarbetspartners.

Vi har inga känsliga personuppgifter registrerade i våra register (sexuell läggning, politiska åsikter, medlem i fackförening etc.)

Har ni frågor eller kommentarer kring den här integritetspolicyn når ni oss på
0611 275 30, info@idus.se eller på följande adress: Idus AB, Box 77, 245 21 Staffanstorp.

Personuppgifter

När du kontaktar oss registrerar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna fortsätta ha en ömsesidig dialog med dig. Vi registrerar också vad vi kommer överens om.

Vi kan samla in personuppgifter om vi tror att det finns ett skäligt intresse för dig att få den information som vi vill skicka till dig.

Hur används personuppgifterna?

Kommunikation via prenumeration till presumtiva kunder: Prenumerationen påbörjas när vi fått en bekräftelse på att du vill ha våra utskick. Om du önskar att avanmäla dig från framtida utskick finns alltid en länk för avanmälan i utskicket. 

Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka information om våra produkter, tjänster, aktiviteter eller annan marknadsföring enligt dina önskemål.

Kommunikation via prenumeration till befintliga kunder: När du är kund till oss skickar vi information och nyheter om olika produkter och tjänster till dig som ert företag beställt av oss. Vi skickar även inbjudan till användarträffar och andra kundträffar och event samt information som vi tror att ni kan ha glädje och nytta av i ert dagliga arbete. Om du önskar att avanmäla dig från framtida utskick finns alltid en länk för avanmälan i utskicket.  

 

Vi använder personuppgifter från olika kontaktytor såsom kontaktformulär på hemsidan,
e-mail, livechatt och telefonsamtal för att kunna återkoppla till dig enligt dina önskemål.

Vi på Idus AB arbetar ständigt med ständiga förbättringar. En del i det arbetet innebär att vi gärna vill få in våra kunders åsikter om vad vi kan förbättra i vårt arbetssätt och vad vi kan vidareutveckla i systemet. För att få in denna återkoppling skickar vi ibland enkäter till våra befintliga kunder.

Dina personuppgifter

När vi söker efter nya kollegor behöver vi registrera personuppgifter på de sökande för att kunna fullfölja rekryteringen.

Vi sparar dina personuppgifter under den period som vi anser vara nödvändigt för att kunna fullfölja våra åtaganden. Du har rätt att när som helst begära ett utdrag av dina personuppgifter och du har rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter om de inte stämmer.

Kakor och spårning

Vi använder kakor och andra tekniska hjälpmedel på vår hemsida www.idus.se för att hjälpa oss att anpassa vår kommunikation efter besökaren, samt att öka säkerheten genom att upptäcka och förhindra attacker och annan form av exploatering. Om du inte längre önskar använda kakor på vår hemsida avaktiverar du det i din webbläsare.

För att ständigt kunna förbättra användarupplevelsen på vår hemsida använder vi olika verktyg för analys och marknadsföring. Verktygen möjliggör en anpassad annonsering. Vi anonymiserar den data som skickas till tredjepartsleverantörerna genom hashning när så är möjligt.

Vi använder följande plattformar för marknadsföring: LinkedIn, Google och Facebook. 

Ändringar av denna integritetspolicy

Idus AB kommer att ändra den här integritetspolicyn när så behövs. Den senaste versionen av policyn finns alltid på vår hemsida www.idus.se

Annette Larsson, VD Idus AB

 

 

2020-01-08

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.