Boliden Bergsöe

Nu felanmäls allting

När vi drog igång Idus ville vi göra det så enkelt som möjligt för alla och satsade stort på bildnavigering. Resultatet blev att vi nästan fick in alla fel, väldigt lite föll mellan stolarna. Nu felanmäls allt berättar underhållschef Per Bengtsson.

Produktionen ringer oss givetvis på det mest akuta men i väntan på hjälp skapar dem en felanmälan i underhållssystemet. Allt anmäls nästan alltid på rätt objekt också, det visar på att bildnavigeringen underlättar mycket för användarna. Det blir en större acceptans för systemet med bildnavigering och när produktionen märker att felen åtgärdas, ja då blir det en positiv snöbollseffekt. Alla ser nyttan med att rapportera in felen.

Nyttiga rapporter

Av allt som rapporteras in kan vi på planeringssidan dra nytta av datan och ta ut rapporter på exempelvis felfrekvenser och se vilka pumpar som har lägre eller högre felfrekvens. Systemet ska alltså inte bara underlätta på planeringssidan utan måste också underlätta på användarsidan. Båda måste dra nytta för att man ska lyckas.

”Innan vi installerade Idus fanns inget stöd för underhåll med undantag för en griffeltavla. Nu har vi alltid Idus med oss. ”

På våra morgonmöten går vi igenom och delar ut felanmälan och arbetsorder. Vi har ett idusmöte var tredje vecka där vi går igenom samtliga felanmälan så att ingenting faller mellan stolarna.  När jobben är avslutade ute i produktionen registreras dem av våra teamleaders. En gång i kvartalet går vi igenom alla arbetsorder som ligger i systemet vilket tar lite längre tid men det är effektivt. På det sättet sköter vi den dagliga driften.

Vi har faktiskt gått steget längre och låter alla rapportera förslag på förbättringsarbeten via systemet. Nästa steg blir troligtvis att lägga över underhållsintervaller på drifttid vilket vore mycket spännande.

Per Bengtsson, underhållschef Boliden Bergsöe i Landskrona.

Fakta
Boliden Bergsöe AB
Grundat: 1942
Antal anställda: 64
Tillverkar: Blytackor från återvunna blybatterier.
Boliden Bergsöe

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.