Boliden Bergsöe

Ingenting faller mellan stolarna

– När vi drog i gång Idus ville vi göra det så enkelt som möjligt för alla och satsade stort på bildnavigering. Resultatet blev att vi nästan fick in alla fel, väldigt lite föll mellan stolarna. Nu felanmäler vi allt berättar underhållschef Per Bengtsson.

– Innan vi installerade Idus fanns inget stöd för underhåll med undantag för en griffeltavla. Nu har vi alltid Idus med oss. 

– Produktionen ringer oss givetvis på det mest akuta men i väntan på hjälp skapar de en felanmälan i underhållssystemet. Allt blir anmält nästan alltid på rätt objekt också, det visar på att bildnavigeringen underlättar mycket för användarna. Det blir en större acceptans för systemet med bildnavigering och när produktionen märker att felen blir åtgärdade, ja då blir det en positiv snöbollseffekt. Alla ser nyttan med att rapportera in felen.

Klickbara bilder i Idus
Olika klickbara bilder
Objekt i Idus

Nyttiga rapporter

– Av allt som rapporteras in kan vi på planeringssidan dra nytta av datan och ta ut rapporter på exempelvis felfrekvenser och se vilka pumpar som har lägre eller högre felfrekvens. Systemet ska alltså inte bara underlätta på planeringssidan utan måste också underlätta på användarsidan. Båda måste dra nytta för att man ska lyckas.

– På våra morgonmöten går vi igenom och delar ut felanmälan och arbetsorder. Vi har ett idusmöte var tredje vecka, där går vi igenom samtliga felanmälan så att ingenting faller mellan stolarna. När jobben är avslutade ute i produktionen stänger våra teamledare arbetsordern. En gång i kvartalet går vi igenom alla arbetsorder som ligger i systemet vilket tar lite längre tid men det är effektivt,  på det sättet sköter vi den dagliga driften.

-Vi har faktiskt gått steget längre och låter alla rapportera förslag till förbättringsarbetet via systemet. Nästa steg blir troligtvis att lägga över underhållsintervaller på drifttid vilket vore mycket spännande.

Per Bengtsson, underhållschef Boliden Bergsöe i Landskrona.

Fakta
Boliden Bergsöe AB
Grundat: 1942
Antal anställda: ca 80
Tillverkar: Blytackor från återvunna blybatterier.
Boliden Bergsöe

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.