Sök
Stäng denna sökruta.

Idus Underhållsapp

Underhållsarbete överallt
utan några begränsningar

Skapa aktiviteter

Skapa aktiviteter som felanmälan och arbetsorder ute i fält eller på språng i anläggningen. Därigenom säkerställer ni att alla aktiviteter alltid finns tillgängliga för planering och schemaläggning.

Stäng arbetsorder

Stäng era arbetsorder ute i fält med nödvändiga uppgifter som arbetad tid och annan nyttig återrapportering som åtgärder, felorsaker eller lärdomar till nästa arbetsorder.

Titta på utrustning

Öppna objektkortet och titta på den tekniska datan, reservdelarna som ingår, vilka arbeten som utförts tidigare och hur felen avhjälptes eller öppna direkt upp maskinens dokument.

Med eller utan internet

Idus App går att använda med eller utan internet. Underhållsappen lagrar dina felanmälningar, avslutade arbetsorder och annan information till dess att du ansluter till mobilnätet eller Wifi igen.

Underhållsaktiviteter

Med Idus App har ni alltid tillgång till era arbetsorder, maskinparken och underhållsförrådet direkt i telefonen eller surfplattan. Det tar bara ett par klick att skapa nya aktiviteter som felanmälan och arbetsorder.

För att göra hanteringen ännu enklare kan ni märka er utrustning med QR-koder eller streckkoder. Användaren scannar in koden och hamnar på rätt utrustning direkt. För att skapa en ny aktivitet väljer ni rubrik, eller skriver exempelvis läckage och sparar. Planeringsavdelningen får därigenom in alla förekommande fel för prioritering och schemaläggning.

Registrera åtgärder på samma sätt. Scanna in koden, välj en utförd jobbtyp i listan eller skriv exempelvis rengöring och spara. Materialet på arbetsordern kan dras av direkt från lagersaldot. 

 När arbetet väl är utfört kan användaren få några följdfrågor som skapar en viktig grund för statistik och uppföljning. 

Rondering

I ronderingsmodulen kan ni snabbt och smidigt bocka av rondjobb och kontroller med appen. Skulle ni under ronderingen upptäcka en avvikelse kan ni skapa en felanmälan eller arbetsorder direkt från rondlistan. 

Utför ni en direktåtgärd på rondstationen kan ni registrera åtgärden på samma sätt. Rondjobb kan checkas av manuellt eller genom att märka upp rondstationerna med QR-koder eller streckkoder. 

 Rondlistan kan dessutom innehålla en eller flera mätpunkter för värdesinläsning. 

Värdesinläsning

Med värdesinläsning kan ni på rondjobbet eller på enskilda mätpunkter läsa av värden som drifttider, temperaturer, flöden och så vidare. Ni kan läsa av signaler manuellt eller genom att scanna in koder.

De värden ni läser in kan ligga till grund för tillståndsbaserat underhåll. Det kan exempelvis vara att ett planerat underhåll på en truck genereras först då 10 000 inlästa kilometer uppnås. 

Anläggningsinformation

Anläggningsregistret och maskinparken finns givetvis tillgängliga direkt via appen. Härifrån kan ni gå in på maskinen, titta på underhållshistorik, läsa stängda arbetsorder och se vilka reservdelar som ingår. På dokumentfliken hittar ni tillhörande dokument.

Dokumentläsning

Ni kan lägga dokument som bilagor på objektkorten, på det planerade underhållet eller på enskilda arbetsorder. Dokumenten blir då tillgängliga direkt i appen så att ni kan läsa instruktioner, elscheman och skisser. 

Positionering

Idus objekt kan positioneras så att er geografiskt utspridda anläggningsstruktur är enkel att överblicka och hitta ute i fält. 

Ni kan samla ett antal arbetsorder i en kö för att kunna utföra närbelägna arbeten på en gång. När ni är ute i fält kan ni också lista arbetsorder eller enheter i närheten. 

Förrådshantering

Med förrådsappen skapar ni förutsättningar för ett välskött underhållsförråd. Ni kan plocka ut material från förrådet och hantera jobb som inleveranser, uttag, returer och inventeringar.

För att göra processen ännu enklare kan ni märka upp era förrådsartiklar. Scanna in koden, ange ett antal och plocka ut materialet. Det blir inte enklare än så.

På arbetsordern hittar ni vilket material som behövs för att utföra arbetet, och på vilken plats/hylla det ligger. När ni avslutar en arbetsorder kan materialet subtraheras direkt från lagersaldot.

En underhållsapp är en mobil del av ett underhållssystem som låter användarna skapa, ta emot och avsluta underhållsaktiviteter via telefon eller surfplattaAppen ger också tillgång till all nödvändig information som krävs för att utföra ett underhållsarbete. 

En underhållsapp skall innehålla ett register över hela anläggningsstrukturen, alla reservdelar i förrådet, alla öppna arbetsorder, felanmälningar/arbetsbegäran samt historik om olika enheter och tidigare arbeten 

Appen brukar vara teknikernas dagliga hjälpverktyg. Teknikerna kan överblicka sina arbetsorder, avsluta jobben och spara viktig information för uppföljning såsom materialåtgång, tidsåtgång och viktig kunskap till framtiden. 

Verksamheten sparar mycket tid genom att tillgängliggöra all information på en plats. Fler fel och avvikelser blir dessutom inrapporterade till systemet eftersom appen alltid finns med. Det blir också lättare att spara information som kan ligga till grund för viktiga beslut i framtiden. 

Kontakta oss för en demo!

Låt oss visa er hur ni kan använda Idus för att göra rätt underhåll i rätt tid och skapa förbättringar för hela underhållsverksamheten.

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.