Sök
Stäng denna sökruta.
IoT Industri 4.0 Idus Underhållssystem

Industri 4.0 och IoT

Idus och IoT, här är möjligheterna ur ett underhållsperspektiv.

När ni är redo för att integrera er utrustning med underhållssystemet för att optimera era verksamheter ytterligare, för en perfekt balans mellan driftsäkerhet och resurser, så finns vi här för er. 

Ni kan integrera med SCADA system, PLC-system, givare med mera som ska skicka information till underhållssystemet för att skapa arbetsorder eller felanmälan. Det kan också vara att ni vill integrera underhållssystemet med ert affärs- eller ekonomisystem, OEE system eller liknande. Idus använder standardiserade lösningar för att möta era behov.

Vad är IoT?

Internet of Things och Industri 4.0 är alltjämt ett mycket populärt ämne. Nya tekniska lösningar öppnar för helt nya möjligheter för att öka konkurrenskraften. Enheter och saker kan kopplas samman och därigenom ge verksamheten nya insikter gällande vilka delar som kan förbättras.

Däremot kan det vara svårare att utröna var den smarta tekniken rent praktiskt kan tillämpas i den egna produktionsprocessen. Än svårare kan det vara att utifrån sitt eget perspektiv avgöra hur underhåll kommer in i bilden. Vi tar därför tillfället i akt att reda ut hur Internet of Things och Industri 4.0 kan appliceras ur ett underhållsperspektiv.

Övervakning och automatiska arbetsorder

Underhållsverksamheten kan med hjälp av IoT lyftas till nästa nivå genom att utveckla det förebyggande underhållet från i huvudsak kalenderbaserat till tillståndsbaserat underhåll, eller till och med förutsägbart underhåll. Teknik för machine learning, automatisk avvikelsedetektering och tillståndsövervakning finns tillgängliga. 

 Därigenom ges underhållsavdelningen mycket kraftfulla verktyg för att fatta mer faktabaserade och proaktiva beslut gällande utrustningen i anläggningen. Underhållsarbetet blir mer kostnadseffektivt och synkroniserar bättre med produktionen.

Snabbare informationsflöde

Låt oss ta ett exempel. Ett lager är på väg mot ett haveri och avger ett larm genom sina avvikande vibrationer. Istället för att vänta tills avvikelsen upptäcks manuellt går en signal direkt till underhållssystemet och genererar en felanmälan där. Det plingar till i telefonen hos underhållsavdelningen. 

Någon kan då gå ut för att undersöka och avgöra om underhåll krävs innan det planerade stoppet eller inte.
Vi fick ganska nyligen frågan från en kund om vibrationsmätningar kunde trigga arbetsorder eller felanmälan till deras underhållssystem och svaret är att det givetvis går. Tekniken finns, det krävs som så ofta annars bara att man tar det första steget och är redo att dra nytta av den nya tekniken.

System av system

Underhållssystemet kan alltså vara en av de viktigare komponenterna i processen och utgöra platsen där händelser i produktionen filtreras ut i arbetsorder.

Idus stora fokus på kundnyttan i underhållsprocesserna i kombination med kunskap om de verktyg som behövs för att lyfta underhållet till nästa nivå gör oss till en naturlig partner på denna digitala resa. Vill du veta vad vi kan göra specifikt för er?

Se hur smarta sensorer möter
enkla underhållssystem

Vill du veta mer om Idus och IoT?

Kontakta oss så visar vi mer

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.