Sök
Stäng denna sökruta.

VA SYD

VA-Förbund med flera kommuner

– VA Syd är ett kommunalförbund och inkluderar ett flertal sydskånska kommuner. Vi är 340 anställda som försörjer 475 000 invånare med vatten. Vi har 17 avloppsreningsverk, 5 vattenverk, två dricksvattenanläggningar, 7 vattentorn, 37 tryckstegringar och 244 pumpstationer. Det blir alltså en hel del att hålla reda på konstaterar underhållsavdelningen på VA SYD. 

Använder Idus för underhåll och information

– Idus Underhållssystem används för förebyggande och avhjälpande underhåll men också ur en informationsaspekt då vi får full överblick över våra objekt. De starkaste korten är planeringar av förebyggande underhåll, att skapa arbetsorder och avsluta arbeten. Vi har skalat ner systemet för att det skall vara enkelt att använda, med tvingande fält blir det lätt att fylla i formulären. Vi har AD-inloggning så du är inne snabbt och smidigt.

-Vi har skalat ner systemet för att det skall vara enkelt att använda, med tvingande fält blir det lätt att fylla i formulären. Vi har AD-inloggning så du är online snabbt och smidigt.

Idus skapar ordning och reda

-På de kritiska pumparna planerar vi arbeten efter kalendertid, där har vi även möjlighet att få arbetsorder på drifttid genom Idus Valuereader. Man kan säga att Idus är till för att skapa ordning och reda, vem gör vad och när, så enkelt är det. Vi har cirka 100 användare på avlopp och dricksvatten, det är allt från drifttekniker till platschefer.

Verksamheten hade inte fungerat utan Idus

-Det hade inte fungerat utan Idus, vi hade översvämmats av post-it-lappar, det finns så mycket som ska fördelas bland personalen, det är omöjligt att hålla allt i huvudet.

Bildnavigeringen gör systemet enkelt

-Vi jobbar mycket med bildnavigeringen i Idus så det är lätt att hitta objekten. Bildnavigeringen är också ett utmärkt verktyg för att visualisera och koppla ihop SCADA-systemet med underhållssystemet. Vi har delat upp objekten efter funktion. En ventil inklusive styrdon är en funktion, en omrörare är hela omröraren, pumpen är pumpen. Det blir lättöverskådligare så, det skall vara användarvänligt så vi klickar ner oss till funktionen, inte till komponenter.

-Vi har även lagt in fordonen klickbara där vi kan felanmäla, vi har släp, lastbilar, lyftanordningar, grindar, lås och larm i underhållssystemet också.

Förrådet blir nästa steg

-Vi vill implantera förrådsmodulen inom hela verksamheten, detta för att slippa ekorrlager och kapitalbindning samt att få en kostnadseffektivare lösning på reservdelar. Vi vill också öka engagemanget och tillgängligheten, där är Idus Appar ett mycket spännande verktyg.

Utforska
Idus Underhållssystem

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.