Livsmedelsindustri

Idus underhållssystem kan användas inom alla typer av livsmedelsindustri. Den största fördelen är att systemet sparar pengar genom att den tekniska tillgängligheten ökar då Idus på ett enkelt sätt skapar kontroll på verksamheten.

Ni kan hantera reservdelningsstyrningen på ett effektivt sätt i Idus och därmed minska kostnaderna för lagerhållning av reservdelar och material. Alla typer av myndighetskrav kan på ett enkelt sätt administreras i Idus underhållssystem.

Idus inköpsmodul hanterar alla typer av inköp, från reservdelar till tjänster. Ni använder en intern rekvisition för att alla i företaget på ett kontrollerat sätt ska kunna följa inköpsrutinerna.

Läs mer om Göteborgs Kex i Kungälv, ett av många livsmedelsföretag som använder Idus som underhållssystem

Några av våra kunder inom livsmedelsindustrin:

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.