Sök
Stäng denna sökruta.

Integrationer

Utforska hur ni kan integrera Idus med era
andra produktionsnära system.

HMI / SCADA

Idus går att integrera med alla typer av HMI/SCADA-system. Integrationen går att göra i två steg. Det första steget är att integrera för tillståndsbaserat underhåll, alltså att Idus skapar arbetsorder baserade på faktiska driftdata från HMI/SCADA vid ett visst intervall. Det fungerar så att ett driftvärde såsom drifttid, temperaturer, flöden, nedslag etc berättar när jobbet skall infalla. När ett visst värde exempelvis tusen drifttimmar uppnås svarar Idus med att generera en färdig arbetsorder. 

I ett andra steg kan vi integrera systemen så att en högerklick i HMI/SCADA visar Idus kommandon såsom felanmälan, skapa arbetsorder, registrera jobb, skapa loggbokshändelse och mycket mer.

iFIX

+ Många fler

Idus Plug-in för SCADA

Få en direktlänk mellan Idus och ert SCADA som gör att ni får tillgång till alla underhållsfunktioner direkt i processbilden. Samma gränssnitt används för båda systemen, oavsett om det gäller övervakning, underhåll eller planering.

När ni högerklickar på ett objekt i processbilden får ni upp en underhållsmeny. Genom att välja någon av funktionerna, exempelvis arbetsorder dyker Idus arbetsorderformulär upp direkt i övervakningen.

OPC / PLC

Med en OPC-koppling kan ni föra över värden till Idus från PLC, annan hårdvara, givare eller SCADA-system. Idus läser av värden såsom drifttimmar och larm och skapar händelser utifrån värdena.

På så sätt får ni en automatisk överföring av värden för exempelvis planering av underhåll. Signalerna kan till exempel trigga en arbetsorder eller felanmälan automatiskt. Om  denna felanmälan representerar en viss stopporsak, kan detta användas för analys av stopporsaker i Idus. 

Sensorer

Koppla samman sensorer med Idus för automatisk tillståndsövervakning och få arbetsorder när det faktiska underhållsbehovet uppstår istället för att genomföra underhållet försent eller för tidigt. 

Ni kan integrera Idus med alla typer av sensorer. Om ni väljer Idus samarbetssensorer kan ni dra nytta av maskinlärning när sensorn självmant lär sig maskinens ljud och filtrerar bort alla falsklarm. 

ERP / Affärssystem

Idus kan integreras med alla typer av ERP/Affärssystem. Idus håller dels koll på underhållets kostnader men även värdet på olika utrustningar vilket är till stor hjälp vid redovisningar. Idus kan exempelvis föra över kostnader för material och arbetad tid men också förrådssaldon och förrådsvärden. Ni slipper all form av dubbelrapportering och kan lägga tiden där den verkligen behövs, på att förbättra underhållet.

+ Många fler

GIS / Ledningsnätet

Nu kan ni planera underhållet i Idus med information från ert GIS-system. Planera arbetsorder med data från Idus såsom material, dokument och tillgängliga utförare och samla arbetsorder utifrån geografiska områden med hjälp av GIS-systemet.  

Integrationen innebär att alla, även kundtjänstmedarbetare kan ta emot, hitta och skapa aktiviteter på rätt position i kartan. Aktiviteterna knyts till rätt kund i kundregistret för återkoppling som kan skickas ut via SMS och mejl.

TAK / OEE

Mycket finns att vinna genom att integrera Idus med sitt TAK/OEE-system. Maskinoperatörerna behöver bara använda sitt ett system och underhållsavdelningen slipper arbeta i två system. En felanmälan i TAK/OEE-systemet överförs automatiskt till Idus där mekanikern efter att ha åtgärdat felet kan rätta felanmälan med korrekt felorsak, åtgärd och sedan återrapportera nödvändig information för att felet skall kunna undvikas i framtiden. Felorsakerna kan sedan analyseras och nödvändiga slutsatser kan dras utifrån statistiken i underhållssystemet.  

Proficy OEE

Good Solutions

+ fler

APS
/ Produktionsplanering

Planering och schemaläggning av förebyggande underhållsåtgärder måste ofta göras tillsammans med produktionsavdelningen. Genom att integrera Idus med ert produktionsplaneringsverktyg kan ni visuellt och enkelt planera arbeten utifrån de fönster som är optimala för produktionen.

Vill du veta mer om integrationer?
Kontakta oss

Kontakta oss om ni vill veta mer om hur ni kan integrera
Idus med era andra produktionsnära system

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.