Integrationer

Utforska hur underhållssystemet kan integreras med era andra produktionsnära system.

Integrationer med Idus
HMI/SCADA

Idus kan integreras med alla typer av HMI/SCADA-system. Integrationen kan göras i två steg. Det första steget är att integrera för tillståndsbaserat underhåll, alltså återkommande jobb som genereras när faktiska driftdata från HMI/SCADA uppnår ett visst intervall. Det fungerar så att ett driftvärde såsom drifttid, temperaturer, flöden, nedslag etc berättar när jobbet skall infalla. När ett visst värde exempelvis tusen drifttimmar uppnås svarar Idus med att generera en färdig arbetsorder. Arbetsordern är förkonfigurerad med anvisningar, material och nödvändiga dokument.

Vi kan även integrera systemen så att en högerklick i HMI/SCADA visar Idus kommandon såsom felanmäla, skapa arbetsorder, registrera jobb, logga en händelse osv.

ERP/
Affärssystem

Idus kan integreras med alla typer av ERP/Affärssystem. Idus håller koll på underhållsverksamhetens alla kostnader men även utrustningens värde vilket är till stor hjälp vid revisioner. Idus kan exempelvis föra över kostnader för material och arbetad tid men också förrådssaldon och förrådsvärden. Ni slipper all form av dubbelrapportering och kan lägga tiden där det behövs, nämligen på den dagliga driften.

TAK/OEE

Mycket finns att vinna genom att integrera Idus med sitt TAK/OEE-system. Maskinoperatörerna behöver bara använda sitt stödverktyg och underhållsavdelningen slipper arbeta i två system. En felanmälan i TAK/OEE-systemet överförs automatiskt till Idus där mekanikern efter att ha åtgärdat felet kan rätta felanmälan med korrekt felorsak, åtgärd och sedan återrapportera nödvändig information för att felet skall kunna undvikas i framtiden. Felorsakerna kan sedan analyseras och nödvändiga slutsatser kan dras från statistiken i underhållssystemet.  

Idus kan hämta den faktiska driftdatan från TAK/OEE-systemet och låta värdena sätta igång arbetsorder färdiga med anvisningar, material och dokument. Ni slipper alltså gissa när underhållet behöver utföras och nå en bättre driftsäkerhet.

APS/
Produktionsplanering

Planering och schemaläggning av förebyggande underhållsåtgärder måste ofta göras tillsammans med produktionsavdelningen. Genom att integrera Idus med ert produktionsplaneringsverktyg kan ni visuellt och enkelt planera arbeten utifrån de fönster som är optimala för produktionen.

Några av våra integrationer

Nedan hittar ni några av de system Idus kan kopplas samman med. Om ni vill integrera Idus med ett system som inte finns med i listan kan ni kontakta oss här. Vi kan koppla oss samman med alla typer av system.

Affärssystem och ERP

Oracle Netsuite

HMI och SCADA

iFIX

OEE/TAK

Proficy OEE

Få en gratis demovisning!

Låt oss visa hur Idus samlar allt underhåll i ett system så att er organisation kan planera, styra och förbättra era underhållsåtgärder.

Stäng meny
7 faktorer som lyfter underhållet Idus

Missa inget!

Prenumerera och få vår e-bok gratis!