Integrationer

Utforska hur underhållssystemet kan integreras med era andra produktionsnära system.

Idus Integrationer

HMI/SCADA

Idus kan integreras med alla typer av HMI/SCADA-system. Integrationen kan göras i två steg. Det första steget är att integrera för tillståndsbaserat underhåll, alltså återkommande jobb som genereras när faktiska driftdata från HMI/SCADA uppnår ett visst intervall. Det fungerar så att ett driftvärde såsom drifttid, temperaturer, flöden, nedslag etc berättar när jobbet skall infalla. När ett visst värde exempelvis tusen drifttimmar uppnås svarar Idus med att generera en färdig arbetsorder. Arbetsordern är förkonfigurerad med anvisningar, material och nödvändiga dokument.

Vi kan även integrera systemen så att en högerklick i HMI/SCADA visar Idus kommandon såsom felanmäla, skapa arbetsorder, registrera jobb, logga en händelse osv.

ERP/Affärssystem

Idus kan integreras med alla typer av ERP/Affärssystem. Idus håller koll på underhållsverksamhetens alla kostnader men även utrustningens värde vilket är till stor hjälp vid redovisningar. Idus kan exempelvis föra över kostnader för material och arbetad tid men också förrådssaldon och förrådsvärden. Ni slipper all form av dubbelrapportering och kan lägga tiden där det behövs, nämligen på den dagliga driften.

TAK/OEE

Mycket finns att vinna genom att integrera Idus med sitt TAK/OEE-system. Maskinoperatörerna behöver bara använda sitt stödverktyg och underhållsavdelningen slipper arbeta i två system. En felanmälan i TAK/OEE-systemet överförs automatiskt till Idus där mekanikern efter att ha åtgärdat felet kan rätta felanmälan med korrekt felorsak, åtgärd och sedan återrapportera nödvändig information för att felet skall kunna undvikas i framtiden. Felorsakerna kan sedan analyseras och nödvändiga slutsatser kan dras från statistiken i underhållssystemet.  

Idus kan hämta den faktiska driftdatan från TAK/OEE-systemet och låta värdena sätta igång arbetsorder färdiga med anvisningar, material och dokument. Ni slipper alltså gissa när underhållet behöver utföras och nå en bättre driftsäkerhet.

APS/Produktionsplanering

Planering och schemaläggning av förebyggande underhållsåtgärder måste ofta göras tillsammans med produktionsavdelningen. Genom att integrera Idus med ert produktionsplaneringsverktyg kan ni visuellt och enkelt planera arbeten utifrån de fönster som är optimala för produktionen.

OPC/PLC

Med OPC-koppling har ni möjlighet att föra över värden till underhållssystemet. Från PLC, annan hårdvara, givare eller SCADA-system kan Idus läsa av analoga och digitala värden såsom drifttimmar och larm via en OPC-koppling. 

På så sätt får man en automatisk överföring av värden för exempelvis planering av underhåll. Signalerna kan till exempel trigga en arbetsorder eller felanmälan automatiskt. Om  denna felanmälan representerar en viss stopporsak, kan detta användas för analys av stopporsaker i Idus Underhållssystem.

Idus Lite

Idus Lite hämtar faktiska driftdata och signaler från processen, alltså faktiska värden såsom drifttimmar, nedslag och temperaturer. Ni slipper estimera när det är dags för underhåll, Idus berättar när det är dags för nästa underhållsarbete.

ICS är en direktlänk mellan Idus och ert SCADA som gör att ni får tillgång till alla underhållsfunktioner direkt i processbilden. Samma gränssnitt används för båda systemen, oavsett om det gäller övervakning, underhåll eller planering.

När ni högerklickar på ett objekt i processbild får ni upp en underhållsmeny. Genom att välja någon av funktionerna, exempelvis felanmälan, hamnar ni automatiskt i Idus felanmälningsformulär. Enklare kan det inte bli!

Integrera Idus med affärssystemet

I varje underhållssystem är det viktigt att ha kontroll på  lagersaldon och det material som nått beställningspunkten. Samtidigt kan underhållsförrådet utgöra stora mängder kapitel som behöver redovisas uppåt till affärssystemet.

 Idus kan överföra aktuella lagervärden till affärssystemet vid bestämda intervall, till exempel veckovis eller månadsvis. 

Om ni istället vill behålla hela inköpsprocessen och underhållsförrådet i affärssystemet kan Idus ta emot inleveranser och aktuella lagervärden från det överordnade affärssystemet. Idus kan alltså spegla de lagersaldon som finns i affärssystemet. 

Några av våra integrationer

Nedan hittar ni några av de system Idus kan kopplas samman med. Om ni vill integrera Idus med ett system som inte finns med i listan kan ni kontakta oss här. Vi kan koppla oss samman med alla typer av system.

Affärssystem & ERP
Oracle Netsuite
HMI & SCADA
OEE / TAK
Vi vill gärna visa hur vi kan hjälpa er!

Låt oss visa er hur ni kan använda Idus för att göra rätt underhåll i rätt tid och skapa förbättringar för hela underhållsverksamheten.

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.