Sök
Stäng denna sökruta.

Hållbarhet

Hållbar utveckling med bättre underhåll

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” -Gro Harlem Brundtland

Allt som vi inte underhåller kommer förfalla. Underhåll handlar alltså i sin natur om att bevara saker i bästa möjliga skick och att fortsätta använda det man redan har under längre tid men med samma kvalitet och resultat. 

Genom att förlänga livslängden på allt vi producerar kan vi på riktigt skapa en hållbar livsstil och ta färre resurser i anspråk samtidigt som vi gör verksamheter mer framtidssäkrade och lönsamma.

Vi hjälper våra kunder att uppnå hållbarhet

Hållbarhet inrymmer tre huvusakliga aspekter; ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Med systematiserat underhåll och fungerande underhållsprocesser kan alla organisationer bli mer hållbara.

Genom att hjälpa så många kunder som möjligt att arbeta mer hållbart är så vi bäst kan hjälpa till att minimera belastningen på vår globala miljö.

Idus för ert hållbarhetsarbete

På Idus hjälper vi verksamheter att uppnå en högre grad av lönsamhet genom att förbruka mindre material i produktionsprocessen, det har samtidigt en positiv effekt på miljön också. 

Vi ger organisationer de verktyg som behövs för att skapa en förutsägbarhet i vardagen och en planerbar arbetsdag vilket bidrar positivt till den sociala hållbarheten på arbetsplatsen.

Här är exempel på hur Idus kan hjälpa er bli mer hållbara. 

Idus interna hållbarhetsarbete

På Idus har vi alltid hållbarhet i fokus när vi planerar och utför vår verksamhet. Även om vi är ett digitalt företag med ett litet klimatavtryck gör vi vad vi kan för att göra avtrycket ännu mindre. På Idus försöker vi undvika onödiga resor, om möjligt reser vi fosilfritt. På de kontor där vi själva köper el väljer vi att köpa el från förnybara källor

På Idus har vi i många år valt att stötta svensk cancerforskning genom att vara företagsvän till Cancerfonden. På Idus är vi också kollektivanslutna. 

Idus hållbarhetsarbete är på intet sätt något färdigt arbete, snarare är det en resa av lärdomar och insikter. Vi ser fram emot att lära oss mer och förbättra vår process därför kommer vi uppdatera den här sidan succesivt i takt med att vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete. 

Utforska
Idus Underhållssystem

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.