Sök
Stäng denna sökruta.

Bergkvist Siljan-Insjön

Bergkvist Siljan är en sågverkskoncern med tre sågverk i hjärtat av Dalarna. En av sågarna är belägen i Insjön, med 112 anställda. Råvarorna kommer från Mellansveriges skogar.
I Insjön använder man Idus för att planera, styra och följa upp sitt underhåll.

Ett av Sveriges större sågverk

I insjön jobbar Johan Farth teknikresurs och Joel Näs som underhållssamordnare.
-Vi är ett av de större sågverken i Sverige, säger Johan.

-Här sågar vi gran i förbeställda dimensioner till framför allt byggnadsmaterial, det mesta går på export till Asien. Sågverket har varit i bruk i snart 100 år.

-Produktionen är förlagd till veckans alla dagar –med stopp för service nattetid och helgkvällar.
Vi utför underhållsarbeten dygnet runt, året runt. Vi är ca 30st på underhåll med allt från mekanik och el till truckverkstad och förrådspersonal.

Hög tillgänglighet är målet

-Vi strävar efter en hög tillgänglighet, säger Joel. För att lyckas med det behöver vi säkerställa att utrustningen alltid är i gott skick. Vi ställer ofta om mellan olika dimensioner och då gäller det att vi är noggranna med att inspektera och rengöra maskinerna, de rutinerna sitter ordentligt i verksamheten säger Johan.

Förrådet på Bergkvist Siljan-Insjön
Bergkvist Siljan-Insjöns sågverk

– Vi rengör maskinerna ordentligt för att undvika problem såsom överhettning och andra funktionsförluster och samtidigt gör vi tillståndskontroller för att upptäcka andra fel tidigt.

– Det ger positiva följdeffekter i flera led, vi förlänger livslängden, gör saker i rätt tid, förkortar arbetstiden per underhållsarbete och försäkrar oss om att ha materialet hemma i rätt tid säger Joel.

Dokumentation och handlingsbar information

– I Idus har vi instruktioner för hur vi mäter slitage för att våra maskiner ska vara funktionsdugliga. Det är viktigt att alla mäter på samma sätt. Vi har välutbildad personal som förstår vikten av rätt kunskapsöverföring.

– På planeringssidan vill vi veta vilka arbeten det finns behov av, slitagenivå och när delar skall genomgå utbyten säger Johan.

– Vi har bra koll på vår arbetsorderstock och kan prioritera utifrån vad som ligger i släp och vilka akuta arbeten som kommer in.

Joel passar även på att understryka behovet av dokumentation i underhållssystemet.

-Vi har satsat mycket på att dokumentera anläggningen för att handlingsbar information alltid skall finnas några knapptryck bort. Elektrikerna kan behöva veta mycket på förhand innan dom sätter i gång och monterar ner en maskin, all den informationen finns i Idus, dom går igenom informationen tillsammans innan dom sätter i gång.

-När det gäller avhjälpande jobb underlättar det ur flera aspekter att gå tillbaka och öppna gamla arbetsorder för att se vad vi gjorde då säger Joel.

-Det är viktig information att samla i en minnesbank och alla i Insjön förstår vikten av det. När vi skall planera kan det räcka att kolla hur arbetet gick sist, att kolla igenom anteckningar och arbetad tid ger en god indikation inför ett kommande underhållsarbete. Alla här förstår vikten av samarbete och kunskapsöverföring, vi har använt Idus i mer än 20 år och det ger oss mycket tillbaka konstaterar Joel.

Effektivt avhjälpande underhåll

 -Maskinoperatörerna går in och felanmäler, elfel går till elavdelningen och mekaniska fel går till mekavdelningen. Ibland går felen att lösa snabbt och då blir det inget planerat stopp säger Johan.  Vid större ingrepp gör vi en gedigen planering. Vi har alltid en samling jobb vi passar på att göra när vi ändå skall stanna linjen, då passar vi på att synka flera jobb samtidigt. Vi sätter arbetsordernummer på lastpallar och backar för att vara beredda.

– Ibland kommer det in bifogade bilder på olika fel, det kan underlätta mycket att se hur exempelvis ett slitage såg ut på ett transportband då det stod stilla säger Joel.

Snabb lägesbild

– Vi har en dashboard i Idus där vi snabbt får en lägesbild säger Johan. Det spelar ingen roll om man har varit borta eller på semester i 6 veckor man kan ändå se hur vi ligger till mot målen och hur det gått den senaste tiden och hur trenden är just nu.

Dashboard i Idus ger en snabb lägesbild

-När vi pratar kan vi använda Idus för att förstå läget, förekommande fel och vad vi behöver fokusera på, både i möten och i informella samtal konstaterar Johan.  

Välorganiserat förråd

-Vi har väldigt bra koll på förrådet också säger Joel. Det är en trygghet att veta att vi har delar hemma när det är långa ledtider på reservdelar och material.

-Vi har ungefär 11 000 artiklar och 650 uttag i månaden inflikar Johan. Alla på underhåll får gå in och ta ut material på eget ansvar, alla förstår vikten av att dokumentera sina uttag innan sakerna lämnar förrådet. Sammantaget kan man säga att vi har koll på verksamheten och vi har rutiner som alla förstår och är nöjda med.

Bli förbättringsledare för er verksamhet och kom igång med ert underhållssystem.

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.