Sök
Stäng denna sökruta.

Härjeåns Energi

Härjeåns pelletsfabrik har använt Idus i ett år och systemet ger redan resultat berättar underhållschef Magnus Sjöberg.

-Vi har använt Idus i ett år ungefär. Innan vi införde Idus använde vi ett affärssystem för att hantera vårt underhåll vilket var väldigt besvärligt för sällananvändare. Vi är 30 anställda på Härjeåns Energi och beställer också en stor andel externa underhållstjänster. Behovet av externa tjänster kan variera från en till cirka 30 personer.

Extern personal får arbetsorder

-Varje dag håller vi morgonmöte för att gå igenom status på våra anläggningar. Det mötet ligger sedan till grund för vilka arbetsorder skapar och prioriterar i Idus.

-När den externa personalen kommer till oss loggar de in, de får arbetsordernummer som de ska arbeta med, samt tillträde till de delar av anläggningen där arbetet ska pågå. De tar ut sitt material och kan därefter börja jobba. Material och tid blir korrekt konterat på det sättet. Vi har en stor skärm också där alla kan se vilka jobb som är påbörjade och under utförande.

-När de externa leverantörerna fakturerar oss för det utförda arbetet blir det väldigt enkelt att ha kontroll och avgöra att allt är korrekt så vi helt kan avsluta ett arbete.

-Verksamheten går även på nätter och helger. Skulle det bli fel på en motor kan vi direkt se om artikeln finns på hyllan.

Inga nödlägen eller materialbrister

-Innan vi installerade Idus hade vi 12 000 artiklar, nu är vi nere på 7 000.
Merparten finns upplagt med beställningspunkter och ledtider. Detta underlättar mycket eftersom det sällan blir nödläge på grund av att material saknas.

-Bara efter ett år med Idus kan vi se nyttig statistik och få svart på vitt hur en maskin egentligen beter sig samt hur felfrekvensen ser ut. Därigenom kan vi lägga resurserna där det behövs och fokusera mindre på andra objekt. 

Magnus Sjöberg, Underhållschef Härjeåns Energi

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.