Idus AB startades av konsulterna Uno Erixon, Jens Johansson och Lars Åkerlund i början av 90-talet. Tillsammans hade de lång erfarenhet av drift, underhåll och utbildning. Idag har Idus i huvudsak inriktat sig på utveckling av underhållssystemet Idus , ett användarvänligt Informations-, Dokumentations- och Underhållssystem. Vi kan även erbjuda utbildning och konsultation inom området.

Idus har kontor i Härnösand, Gävle, Göteborg, Norrköping och Staffanstorp.

Sedan 1998 ingår Idus i samma koncern som Novotek AB.

Idus första programvara lanserades redan 1992. Sedan dess har programmet utvecklats kontinuerligt med nya versioner. Alla kunder har successivt kunnat uppgradera till den senaste versionen av Idus underhållssystem. Bakåtkompabiliteten i Idus underhållssystem är viktig för kunderna för att minimera arbete och kostnader när nya versioner släpps.

Idus kunder har också tillgång till teknisk support och annan information, både via Idus hemsida, telefon och e-post.

Idus är ett av Sveriges mest använda system för underhåll och finns numera på många olika språk. Det utländska återförsäljarnätet är utbrett i till exempel Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, USA, Schweiz, Italien, Polen, Slovenien, Kroatien och Makedonien.

Stäng meny