Idus enheter arbetsorder, rondlista, rapporter

Detta är Idus Underhållssystem

Idus är ett komplett och flexibelt underhållssystem för industriella processer som hjälper er att hålla fullständig kontroll på er drift och underhåll. Arbetsledare kan enkelt klicka sig ner till rätt objekt för att se vad som är gjort och vad som behöver göras härnäst, när avdelningen har tid att göra jobbet och om reservdelarna finns på lager.

Tekniker kan ta emot arbetsorder och jobba mobilt med alla anvisningar, material och tillhörande dokument. Avhjälpande underhåll och direktåtgärder blir superenkelt. Scanna in objektet med streck/QR-kod och avrapportera vad som är gjort, hur lång tid arbetat tog och vilket material som förbrukats. Idus kan även hämta signaler från processen vilket autogenerar felanmälan och arbetsorder, ni slipper alltså gissa när det är dags att byta ut delar,  detta reducerar driftstoppen kraftigt!

Vi lagrar din data tryggt där du vill ha den

Server

Säger den interna IT-policyn nej till molnlösningar? Inga problem! Vi kan installera i er IT-miljö. Vi finns såklart tillgängliga för att svara på era frågor och guida er rätt under installationen och när ni vill uppdatera systemet.

SaaS

Genom vår äkta molnlösning är ert underhållssystem skapat och uppe på ett klick, sedan är det bara att börja skapa enheter, planerat underhåll och börja organisera. Appen laddas ner från Appstore eller Google play.

Multi site

Multisite

Utöka succesivt med fler produktionsenheter. 
 Behörighetsgrad avgör vad användaren har rättighet att se och göra på de olika siterna. Multisite ger mycket goda förutsättningar för  ekonomisk uppföljning.

Fördelar

Lättnavigerat

 Ett lättnavigerat underhållssystem. Ni klickar er fram via tydliga bilder och väljer själva om bilderna skall vara baserade på ritningar, kartor, foton eller grafiska illustrationer över anläggningen. Bilderna bidrar till att öka användarvänligheten och korta vägen ner till rätt objekt.

Arbeta mobilt

Arbeta mobilt med Idus appar. Felanmäl objekt, ta emot arbetsorder och avrapportera jobb med tid och reservdelsförbrukning. Ni kan även ta ut artiklar från förrådet eller inventera. Varför inte skippa pärmarna och gå ronder med mobilen eller i plattan? Bocka av stationerna och felanmäl vid avvikelser. Läs mer om apparna här.

Alla lär sig snabbt

Alla lär sig snabbt att hantera Idus, även den som inte arbetar med datorer till vardags. Olika nivåer av
behörighet gör att varje användare bara ser det som berör just den användaren. Idus är skalbart vilket innebär att systemet kan förenklas och skalas efter användargrupp exempelvis operatörer, tekniker och förrådsperson

Tillståndsbaserat underhåll

Idus kan hämta signaler och värden från alla typer av SCADA-system, OPC eller PLC. Därigenom bestämmer de faktiska värdena från processen när det egentligen är dags att utföra underhållsåtgärder. När maskinen exempelvis gått hundra timmar så autogenereras en arbetsorder som går ut till rätt avdelning med rätt anvisningar, dokument och material.

Alltid rätt information

 Rätt information finns alltid tillgänglig i Idus Underhållssystem. Genom att plocka ut statistiken från Idus underhållssystem får ni det bästa underlaget för att fatta kloka och långsiktiga beslut. Ni kommer få stenkoll på era kostnader och vilka typer av arbeten som gjorts eller behöver göras.

Flera olika tilläggsprogram

Flera olika tilläggsprogram, till exempel Idus APP för ett mobilt och flexibelt underhållsarbete,  Pocket för robusta handdatorer och Idus Web för felanmälan via webbläsaren. Tilläggsprogrammen förenklar och förbättrar systemet. Läs mer om våra tilläggsprogram här.

Koppla enkelt ihop systemet

Idus innehåller färdiga integrationer till andra typer av system. Koppla enkelt ihop systemet med era andra system, till exempel affärssystem, ekonomisystem, TAK/OEE, produktionsplanering, övervakningssystem, HMI/SCADA etc. Läs mer om våra integrationer här.

Snabb implementering

Många av våra kunder blir förvånade över hur snabbt det går att implementera Idus Underhållsystem. Det tar bara mellan 3 till 10 dagar beroende på omfattningen och sedan är det bara att köra. Idus garanterar att programvaran börjar att användas direkt efter projektet. Det är kundens behov som styr hur projektet genomförs. Principen bygger på att de mest viktiga funktionerna startas upp mycket snabbt.

Mer än bara underhåll

Idus Underhållssystem går att använda till mycket mer än bara underhåll. Ni får även stöd för lagerhantering av verktyg och förbrukningsmaterial. Beställ externt arbete och , produktionsplanering, brandsäkerhetskontroller, skyddsronder och mycket mer med hjälp av Idus.

HEMAB

”Idus är lätt att använda, har en smart uppbyggnad och man får en snabb och bra översikt. Loggboken använder vi vid varje morgonmöte.”

Jonas Jacobsson, driftansvarig HEMAB 

Utforska alla funktioner i Idus

Maskinparken

I anläggningsregistret kan ni organisera era byggnader, linjer och enheter i en expanderbar mappstruktur.  

Under enheten kan ni samla allmän information om utrustningen. Sådan information kan vara tekniska data, leverantörer, garantier och ansvarig personal. 

Under material anger ni vilka reservdelar och hur många av dessa som sitter i utrustningen. Reservdelarna hämtas från artikelregistret.

Håll full koll på alla verktyg i underhållsförrådet och maskinparken med hjälp av in och utcheckning samt kalibreringsformulär.

På dokumentfliken kan ni lägga alla typer av filer, dokument och bilder. Dokumenten blir dessutom tillgängliga på enheten eller arbetsordern i appen under fältarbete.

Här hittar ni alla typer av arbeten och kontroller som gjorts på enheten. Genom att bläddra igenom gamla arbetsorder kan ni snabbt hitta nyttig information och återrapportering som hjälper er att fatta ett snabbare beslut idag. Alla avslutade arbetsorder utgör dessutom grunden i ett hundratal rapporter.

Multisite innebär att ni hanterar flera produktionsenheter inom samma system. Ni kan succesivt utöka med fler produktionsenheter efterhand. Behörighetsgrad avgör vad användaren har rättighet att se och göra på de olika enheterna. Multisite ger goda förutsättningar för ekonomisk uppföljning. 

Drift och underhåll

Idus skapar möjlighet för ett obegränsat antal personer att felanmäla eller efterfråga annan typ av arbete utan att logga in i underhållssystemet. Arbetsbegäran lämnas genom att fylla i ett enkelt formulär via webbläsaren. Den som lämnat in arbetsbegäran får därefter uppdateringar via mejl när ärendet går vidare.

En särskilt central del i Idus är givetvis modulen för underhållsplanering. Härifrån kan ni planera underhållsåtgärder, ronder kontroller, och alla andra återkommande aktiviteter.

 

Efter ett uppnått intervall skapas en arbetsorder utifrån underhållsplaneringen. Intervallet kan vara kalenderbaserat det vill säga månadsvis, kvartalsvis etcetera eller värdebaserat det vill säga efter 70 000 timmar, kubikmeter, cykler och så vidare. 

Arbetsordern kan innehålla beskrivningar, instruktioner och delmoment för hur ett arbete skall utföras. Ni väljer själva hur detaljerad en arbetsorder skall vara. En arbetsorder kan även innehålla reservdelar som senare dras ifrån på lagersaldot då jobbet avslutas.

 

På dokumentfliken kan exempelvis sprängskisser, elscheman och liknande vara nyttigt. Användarna kan när som helst påföra arbetad tid på arbetsordern. 

Ni kan samla ett antal kontrollpunkter i en rondlista som smidigt bockas av snabbt och enkelt med hjälp av appen. Rondlistan ges ett intervall då den skall genomföras.

En rondstation kan innehålla mätpunkter där ni anger värden som temperaturer, timmar, cykler etcetera. Manuellt inmatade värden kan användas för att generera arbetsorder. Det går även att mata in värden direkt på enheten som underhållstrigger.

Idus loggbok består av ett formulär och en händelselista. Härifrån kan ni logga händelser av olika slag. Loggboken kan till exempel användas i ett kontrollrum som en driftdagbok, vid en produktionslinje för att underlätta vid skiftöverlämningar eller liknande. Ni kan arbeta med flera loggböcker som väljs via en dropdown-lista.

 

Vid en händelse kan ett inlägg göras som ”Transportör har stannat” och vad ni gjorde för att lösa problemet, till exempel ”rengjorde sensorn”. Händelser som skapats kan sedan uppdateras och nya versioner av händelsen skapas, till exempel om ni vill knyta händelsen till en enhet, lägga till eller ändra en text etcetera.  Från dessa händelser kan ni skapa en felanmälan, planerat underhåll, arbetsorder eller ett avslutat arbete.

I Gantt-planen kan ni logiskt bygga ett projekt med olika arbetsorder som byggklossar. Varje projekt har sitt eget projektnamn med ett start- och slutdatum. Horisontella staplar visar när olika arbetsorder ska påbörjas och slutföras i ett schema.

 

Det är också möjligt att lägga till fristående staplar utan kopplad arbetsorder. Genom att dra staplarna i sidled ändras när en arbetsorder ska utföras. När arbetsordern är stängd skiftar stapeln färg från röd till grön.

Under kalendrar kan ni snabbt få en överblick över respektive avdelning och teknikers kalender och arbetsbelastning. Ni kan öppna flera kalendrar samtidigt och få en bättre överskådlighet över när det finns resurser för att utföra ett arbete. 

En ibland besvärlig del i underhållsplanering kan vara att snabbt överblicka resurser, arbetsfördelning och arbetsorderstocken för den kommande veckan. I Idus kan ni enkelt dra och släppa jobb på respektive dag och tillsätta en eller flera mottagare på arbetet.

Ni skapar enkelt ett nytt projekt genom att tilldela det ett projektnamn och eventuellt start och slutdatum. Till projektet knyts automatiskt kostnader för internt och extern arbete samt material och manuellt inmatade blandade kostnader.

Förråd & Inköp

Under artikelregister kan ni samla allt material kopplat till verksamheten. På respektive artikel kan ni efter behov samla ytterligare information som beskrivning, leverantörer, pris, beställningsantal, placering, olika artikelnummer och mycket annat.

Idus hjälper er att ha materialet hemma i rätt tid till det förebyggande underhållet och samtidigt ha tillräckliga miniminivåer för klara det avhjälpande underhållet. Under respektive artikel anger ni en beställningspunkt som skapar notiser och sammanställer allt som behöver beställas i en lista.

Under respektive artikel kan ni ange en eller flera leverantörer, ni kan enkelt skifta mellan olika huvudleverantörer. När ni når beställningspunkten för en artikel kan ni skicka en beställning eller offertförfrågan direkt till leverantören.

Idus hanterar er inköpsprocess hela vägen från anmodan till fakturakontroll. En särskilt uppskattad funktion är att ni kan skicka era inköp direkt från systemet till leverantören. 

Uppföljning och förbättring

Alla avslutade arbetsorder ligger till grund för ett stort antal rapporter. Exempel på sådana rapporter kan vara förhållandet mellan avhjälpande och förebyggande underhåll, procentuell tidsuppfyllnad eller var i anläggningen det förekommer flest fel.

Ni kan välja vilka frågor som skall vara frivilliga eller obligatoriska att svara på då en arbetsorder stängs. Svaren leder i sin tur till värdefulla insikter om underhållet som kan användas i förbättringsarbeten. 

Genom att sätta ett pris för internt arbete, externt arbete och material kommer underhållssystemet kunna ge er tillförlitlig data på verksamhetens historiska kostnader. Ni kan även få goda prognoser på framtida arbeten då all historik finns att tillgå.  

Byggt för användaren

Idus Underhållssystem har utvecklats av personer med många års praktisk erfarenhet av underhållsarbete, därav det proffsiga och användarvänliga upplägget som attraherar många kunder. Vår filosofi har alltid varit att bygga ett system för teknikern ute i anläggningen som behöver ett förstklassigt verktyg i sitt dagliga arbete. Den första programvaran kom redan 1992 och vi var bland de första att utnyttja Windows som plattform för utveckling av informations- och underhållsprogram.

Testa Idus Underhållssystem Gratis!

Stäng meny