Idus Underhållssystem

Idus Underhållssystem hjälper er att planera, följa upp och förbättra underhållet tillsammans, oavsett vilka mål ni har eller varifrån ni börjar. 

Vad är ett underhållssystem?

Ett underhållssystem är en programvara som hjälper verksamheten att systematisera sitt underhåll och stärka driftsäkerheten genom att göra rätt underhåll i rätt tid. 

Utforska hur Idus skapar kontroll
över hela verksamheten

Arbetsorder avhjälpande underhåll

Avhjälpande underhåll

Säkerställ att alla fel rapporteras och dokumenteras. Prioritera felen och schemalägg åtgärden till en lämplig tidpunkt. Följ upp var felfrekvenserna är högst och eliminera flaskhalsarna.

Arbetsorder förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll

Planera ert förebyggande underhåll utifrån kalendertid eller faktiska driftvärden. När intervallet infaller påminns ni om vad som skall göras, när det skall göras och hur det skall göras.

Arbetsledning

Schemaläggning

Planeraren ges ett värdefullt stödverktyg i alla sina dagliga uppgifter. Det skall vara enkelt att planera och bereda arbeten samt att få en enkel överblick av tid, material, och arbetsfördelning.

Arbetsorder med reservdelar

Underhållsförråd

Stå aldrig utan material igen. Försäkra er om att få hem materialet i rätt tid innan arbeten skall utföras med hjälp av beställningspunkter, ledtider, påminnelser och leveranser.

Arbetsorder dokument

Dokumenthantering

Ha alla dokument tillgängliga direkt i telefonen eller surfplattan oavsett om det gäller underhållsinstruktioner, riskanalyser, elscheman eller arbetstillstånd.

Rapporter

Uppföljning & förbättring

Ett brett statistiskt underlag som hjälper arbetsledning och underhållschefer att fatta trygga och sakliga beslut och styra verksamheten mot förbättring och framsteg.

Få in alla fel

Samla in alla aktuella fel och avvikelser på era enheter. Överblicka allt från en samlad plats och gå enkelt vidare med prioritering och schemaläggning. 

Vid planering är det viktigt att enkelt kunna överblicka vilka arbeten som behöver utföras, hur de skall utföras och med vilket material. Idus samlar all information om anläggningen, tillhörande reservdelar och historik från tidigare arbeten.

Schemalägg jobben

Innan intervallet infaller har ni god tid på er att planera och schemalägga arbetet. Ni kan överblicka alla kalendrar och utförarnas beläggning vilket gör det lättare att administrera arbetsorderstocken. Även om ni lägger ut många underhållsarbeten externt kan ni fördela jobben genom att skicka arbetsorder till externa företag. 

Få enkel koll på förrådet

Idus ger er förutsättningarna att få ut maximal nytta av underhållsförrådet. Ni får en snabb överblick över vad som behöver beställas, vilka antal och av vilka leverantörer. Idus ger stöd genom hela inköpsprocessen från anmodan till attest och inköpsorder. Ni kan dessutom mejla leverantören direkt från systemet.

Samla alla dokument

Samla alla dokument på en och samma plats. Dokumenten kan finnas tillgängliga på utrustning, arbetsorder och planerade arbeten och kan öppnas direkt i appen.

Följ upp och förbättra

Som underhållschef är det viktigt att ha tillgång till ett brett utbud av statistik och rapporter. Idus innehåller över 100 rapporter som ger viktiga insikter om underhållsverksamheten och anläggningens status. Exempel på rapporter kan vara tidsuppfyllnad, utförda arbeten, fördelning av underhållstyp och nyckeltal. 

Var ni än befinner er

Skapa aktiviteter

Även när ni är ute i fält kan ni skapa en felanmälan eller annan begäran om arbete.

Titta på utrustning

Ni har alltid full tillgång till hela anläggningen, dokument och historiska jobb direkt i handen.

Stäng arbetsorder

Stäng jobbet och återrapportera nyttig info ni vill spara som arbetad tid, material, felkoder med mera.

Plocka ut material

Det behöver inte vara svårt att ha bra koll på förrådet och alla reservdelar. Idus ger saldosäkerhet och kontroll.

Integrera med ert
SCADA-system

Med Idus SCADA-integrationer når ni Idus kommandon genom att högerklicka på punkterna i ert SCADA/övervakningssystem.

Idus kan dessutom hämta signaler från alla HMI/SCADA. Färdiga funktioner kopplar ihop med Idus operatörssystemet och samordnar underhållsintervaller med driftdata. Ett tillståndsbaserat underhåll sparar snabbt resurser och ökar tillgängligheten.

Få en flygande start!

För att få igång ert underhållssystem direkt genomför vi ett startpaket på fem dagar tillsammans där vi startar igång de viktigaste modulerna för er och anpassar dom efter er verksamhet.

Lagra er data tryggt
där ni vill ha den

SaaS - Uppe på ett klick

Genom vår äkta molnlösning är ert underhållssystem skapat och igång på ett klick, sedan är det bara att börja lägga upp enheter, planera underhåll och börja organisera. Appen hämtar ni från App Store eller Google Play.

Installera på egen server

Säger er interna IT-policyn nej till molnlösningar? Inga problem! Vi kan installera i er IT-miljö. Vi hjälper såklart till under alla steg och guidar er rätt. Vi hjälper också till med uppdateringar och integrationer.

”Idus är lätt att använda, har en smart uppbyggnad och man får en snabb och bra översikt. 
Loggboken använder vi vid varje morgonmöte.”

Jonas Jacobsson, driftchef

Ett underhållssystem är en programvara företag använder för att kunna planera, följa upp och förbättra underhållsverksamheten. Kallas även för CMMS, Computerized Maintenance Management System eller EAM System – Enterprise Asset Management System.

Företag med återkommande underhållsarbeten och som är beroende av att den tekniska driften skall fungera använder underhållssystem för att säkerställa att underhållet utförs i rätt tid så att driften undviker oplanerade kostsamma stopp.

Det bästa är om alla i verksamheten använder systemet. Olika roller använder olika delar av systemet. Från att göra en felanmälan till att analysera statistik och rapporter.

När programvaran är hämtad tar det vanligtvis mellan en och fem dagar att lägga in anläggningen, skapa återkommande arbeten och starta igång systemet beroende på komplexitet och detaljrikedom. En god tumregel är att alltid börja så enkelt som möjligt.

Vi vill gärna visa hur vi
kan hjälpa er!

Låt oss visa er hur ni kan använda Idus för att göra rätt underhåll i rätt tid och skapa förbättringar för hela underhållsverksamheten.

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.