Search
Close this search box.

Underhållsplanering

5 enkla steg för att lyckas med underhållet

Vad gör en bra underhållsplan?

Bra underhållsplanering skall innehålla specifik information som gör att underhåll utförs på rätt sätt i rätt tid. Här går vi igenom vilka delar som ligger till grund för en bra underhållsplan.

Planera er framgång

Mindre tidsspill

Det övergripande målet med underhållsplanering är att reducera tidsspill som kan uppstå när underhållspersonalen skall utföra ett underhållsarbete. Tidsspillan kan exempelvis bestå av att leta efter material, leta efter dokument eller vänta på att produktionen skall avsluta sitt arbete

Få ut mer av anläggningen

Genom god underhållsplanering kan tidsspillan minimeras och den faktiska tiden vid maskinerna maximeras. Genom att bli bättre på planering kan man alltså få ut mer av sin anläggning. Mycket kan dessutom bli fel under ett underhållsarbete till exempel material, verktyg eller felaktigt underhåll pga bristfällig dokumentation. Genom att följa stegen i vår guide skall du kunna planera det mesta av era underhållsarbeten utan att stöta på några hinder när arbetet väl skall utföras. 

Här väljer vi att ta upp en enkel och effektiv systematik för att planera såväl enkla som komplexa underhållsarbeten. Bättre underhållsplanering kommer ge er verksamhet mindre stopptid, färre förseningar och viktigast av allt bättre säkerhet för underhållspersonalen som utför arbetet.  

Underhållsplaneringens 5 nycklar

1. Information

Rätt information är en nyckelfaktor för att underhållsarbeten skall utföras snabbt utan störningar. Samla dokument och instruktioner på arbetsordern. I ett underhållssystem ligger ofta dokumenten på maskinen och hamnar därför direkt på arbetsorder. 

Information och dokument i underhållsplanering
2. Material

Ett underhållsarbete kan kräva mycket material såsom truckar, kranar, reservdelar och verktyg för montering. Allt detta behöver finnas med i planeringen för att arbetet skall flyta på.

Material i underhållsplanering
3. Plats

Det planerade underhållet skall berätta på vilken plats arbetet skall utföras, på vilken enhet/maskin eller vilken del av enheten. Ett transportband kan vara flera tiotals meter långt och en pumpstation kan vara svår att hitta. 

4. Personal

En viktig del i underhållsplanering är att planera vilka personer som krävs för att utföra arbetet. Vilka kompetenser behövs och under hur lång tid behöver respektive person finnas på plats?

Mottagare av arbetsorder
5. Tid

Den tidsmässiga planeringen skall svara på vilken dag och vilket klockslag underhållsavdelningen kan utföra arbetet. Förberedelserna skall vara avklarade och produktionen pausad. 

Planerat tid i underhållsplanering
Fortsätt att utveckla underhållsplanen

Underhållsplanen är aldrig en statisk eller färdig plan. Det gäller att kontinuerligt revidera och förbättra planeringen för att jobbet skall bli lite enklare och kantas av mindre störningar vid nästa tillfälle. Därför kan ni jobba med en enkel modell av ständiga förbättringar som vi beskriver i figuren nedan. 

Utveckling av underhållsplanering

Boka gärna in koordinationsmöten med olika avdelningar och andra intressenter såsom produktion, elavdelningen, automation och så vidare. Träffa varandra regelbundet, 15-20 minuter kan räcka långt.

Utse någon som kan vara ansvarig för att mötena blir av och för att föra anteckningar kring vad ni kommer fram till samt att följa upp återkoppling, åtgärder och resultat. Lycka till med förbättringsarbetet! 

Nyfiken på Idus?

Med Idus underhållssystem kan ni planera och styra hela era underhållssverksamhet. 

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.