Sök
Stäng denna sökruta.

Kalmar Energi

Idus har pratat med underhållschefen på Kalmar Energi, Andreas Kessén.
Kalmar Energi använder Idus för att planera, styra och förbättra sitt underhåll.
Hör Andreas berätta om deras underhållsresa med Idus. 

Bygger Kalmars framtid

– Vi är det lokala energibolaget, vi tar ansvar för att bygga en trygg och pålitlig infrastruktur och energiförsörjning. Det vi gör banar väg för Kalmars framtid och utveckling.

-För oss på underhåll innebär det att vi måste förstå hur situationen ser ut nästkommande dag men också att få en bra bild av underhållsbehovet flera år in i framtiden.

-Vi har flera olika anläggningstyper, Moskogens kraftvärmeverk och fjärrvärmecentralen Draken, därutöver har vi ett tiotal närvärmeanläggningar och fyra panncentraler som vi ansvarar för. 

– Till vår hjälp har vi Idus. Systemet skall visa mig om jag har rätt kompetenser, verktyg och reservdelar för att kunna utföra aktiviteter och ligga långt före i planering av det vi kommer behöva göra.

Låg tröskel för användarna

-Vi började använda Idus 2015 efter att ha gjort en upphandling av olika leverantörer, vi kände att Idus hade den bästa appen och lägst tröskel både för användare och IT. Vi använde importverktyget från Idus och det fungerade väldigt väl.

-Vi är drygt 20 på drift och underhåll. Vår driftpersonal har dagtidsveckor i sina skiftscheman och på de veckorna utför dom underhåll. Vi har tre kompetenser inom el/automation samt fyra som arbetar med planering.

-Beredningspersonalen är lite av superanvändare i Idus. Dom kan ge sällanvändare stöd och instruktioner för en bra systemanvändning.   

Överskådlighet och detaljer kring arbeten

-Idus ger oss listor med jobb att utföra veckovis och månadsvis. Mycket av det gör vi gör är att inspektera och smörja. Därför har vi samlat vissa grupper med jobb i listor så att våra tekniker kan bocka av en samling smörjronder och kontroller i ett svep. Teknikerna skall också kunna gå in och självständigt plocka jobb från vår arbetsorderlista utifrån deras kompetens.

Aktivitetslista med arbetsorder i Idus
Moskogens Kraftvärmeverk

-En dag och en situation är inte den andra lik. Pandemin gjorde att vi förändrade våra rutiner för att snabbare kunna reagera på förändringar i bemanningen. Nu kan vi lättare prioritera bland våra arbetsorder och vid förändringar eller akuta händelser.

-Vi bereder och sätter tid på alla arbeten i Idus, vi knyter riskbedömningar och heta arbeten mot arbetsordern så att mottagaren har ett bra underlag.

-Vi verkar i en miljö med många risker, och för att hinna fånga upp och hantera riskerna vid alla moment vi utför behöver vi ett system som håller reda på detaljerna åt oss.

– Vi hanterar vår fortlöpande tillsyn i Idus. Alla FLT-kontroller blir signerade efter utförd kontroll och finns loggade i Idus för uppföljning.

Stor revisionsperiod

-Vi har en lång revisionsperiod, då går vi igenom framför allt kraftvärmeverket grundligt och utför underhållsarbete för att kunna köra anläggningen ett år till utan stillestånd. Vi bjuder in entreprenörer som tillsammans med våra specialister går igenom status på alla objekt och reparerar eller byter ut delar.

-Alla jobb blir ärenden i Idus som vi kan överblicka och övervaka. När vi stått stilla för underhållstopp så är det dags att köra anläggningen ett år till, då satsar vi på att inspektera och på att dokumentera anläggningen och förbättra verksamheten.  

-Vi har stora mängder reservdelar kopplade till våra anläggningar, det innebär att vi både måste hålla koll på vad vi har i lager men också vilka kostnader förrådet medför. Vi tar ut en rapport månadsvis för att se vad vi har hemma och inventerar också med jämna mellanrum. Rapporten skickas också till vår ekonomiavdelning.

Underhållschef Andreas Kessén
Planering i Idus

Förbättringsområden och kostnadsuppföljning

– Förrådsmodulen ger till och med insikter, exempelvis om man kan använda olika reservdelar till liknande pumpar eller motorer.

-Som underhållschef uppskattar jag möjligheten att plocka ut kostnader och nyckeltal ur Idus. Jag behöver inte ge någon en inloggning jag kan bara plocka ut den data jag vill att någon annan skall få tillgång till, exempelvis det totala värdet på våra underhållsförråd. Det går också att skicka data automatiskt genom excel.

– Sammantaget kan man säga att Idus försäkrar oss om att vi inte glömmer någon aktivitet eller något objekt i anläggningen och att jobben utförs med rätt kvalitét. Utöver det kan vi förstå vad vi behöver bli bättre på och var vi behöver investera inför framtiden. 

Bli förbättringsledare för er verksamhet och kom igång med ert underhållssystem.

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.