Sök
Stäng denna sökruta.

Förbättra ert underhåll med rätt nyckeltal
+ 5 exempel

Rätt nyckeltal för drift och underhåll

Det som går att mäta går också att hantera, ett bra citat från författaren och verksamhetskonsulten Peter Ducker. Detsamma gäller nyckeltal för drift och underhåll, så länge vi mäter aktiviteter och förändringar så kan vi också reagera på situationer innan de hinner utgöra några problem.  

Våra anläggningstillgångar föder ett stort antal aktiviteter till exempel inspektioner, underhållsarbeten och utslitna delar. Vi behöver överskåda och gå igenom aktiviteter i rätt ordning för att inte riskera att produktionen stannar som en följd av att vi missat något viktigt, exempelvis att beställa hem en viktig reservdel eller att utföra ett viktigt underhållsarbete.

Det är viktigt att underhållsverksamheter använder nyckeltal för att:

Alla aktiviteter skall dessutom genomföras med begränsade resurser. Det är såklart utmanande och kan därför ofta vara svårhanterligt. Av den anledningen vill vi ta tillfället i akt att ge fem exempel på nyckeltal för drift och underhåll som snabbt visar förbättringsområden. 

1.Nyckeltal - Antal akuta oplanerade arbeten

Oplanerade arbeten tar ofta 50% längre tid att genomföra i förhållande till planerade arbeten. Ett klassiskt exempel är att ett däckbyte hemma på uppfarten kan ta 1 timme medan Formel 1-team gör samma däckbyte på 2 sekunder eftersom rätt personal, verktyg och material finns på plats vid rätt tillfälle.

Samma princip gäller industriella processer, ett arbete kan ta väldigt kort tid eller väldigt lång tid beroende på planeringsgraden. 

Oplanerade arbeten innebär dessutom en rad andra förluster såsom produktionsbortfall, högre kostnader och framför allt säkerhetsrisker. Det är också väldigt vanligt att oplanerade underhållsarbeten behöver göras om.

Nyckeltal med akuta oplanerade arbeten
Graf över oplanerade arbeten

Genom att följa upp nyckeltal för oplanerade utförda arbeten kan ni gå igenom en arbetsorder i taget för att dra slutsatser om vad ni kan göra för att förhindra förekomsten. Ett enkelt sätt att överblicka nyckeltalet är att underhållschefen har nyckeltalet på sin hemskärm i underhållssystemet tillsammans med sina andra viktiga indikatorer.

2. Antal högprioriterade arbetsorder

Arbetsorder på kritiska enheter har en hög påverkan på produktionen. Genom att ha koll på antalet högprioriterade arbetsorder och att prioritera dessa först går det också att undvika haverier. Genom att se antalet i en verksamhetsöversikt kan planerare och chefer snabbt agera på nya aktiviteter och se över schemaläggningen.

Hur vet ni då vad som är högprioriterat? Börja med en kritikalitetsanalys för att skatta vad som kan stoppa produktionen och flytta sedan klassningen utifrån nya erfarenheter.

Nyckeltal med högprioriterade arbetsorder - Alla avdelningar - Idus
Antalet högprioriterade arbetsorder

3. Schemaefterlevnad

Det är väldigt viktigt att ha koll på sin arbetsorderstock och att utföra aktiviteter i rätt tid. Förebyggande arbeten som hamnar på hög glöms ofta bort och leder till att maskinerna stannar om underhållet uteblir. Upptäckta fel i produktionsutrustningen kan dessutom växa och bli större och därmed skada maskinerna. Det är därför viktigt att utföra underhållet i rätt tid utifrån en bestämd prioriteringsordning.

Genom att ha koll på schemaefterlevnaden kan verksamheter förstå och förbättra tidsåtgången genom att omfördela resurser. Ett nyckeltal kan se ut så här:

Graf med schemaefterlevnad

Schemaefterlevnad har en given plats i verksamhetsöversikten då nyckeltalet säger mycket om hur verksamhetens nuvarande förmåga att avsluta inkommande arbetsorder.

4. Totalt förrådsvärde

Precis som vi varit inne på är en underhållsbudget alltid begränsad och att ha för mycket reservdelar i lager kan tvinga oss att genomföra onödiga besparingar på annat håll. Ett bra koncept är därför att ha en säkerhetsmarginal men inte för mycket och att försöka identifiera reservdelar med låg omsättningshastighet.

Nyckeltal för underhållsförrådet - Totalt värde
Det totala förrådsvärdet

Genom att följa upp det totala förrådsvärdet kan ni följa utvecklingen på det totala underhållsförrådet och se när det börjar gå på fel håll. Ett mål kan exempelvis vara att hålla sig under en miljon kronor, skulle siffran stiga kan det vara ett incitament att hitta vilka delar som finns i lager och som samtidigt har en låg omsättningshastighet.

5. Beställningspunkter

Med beställningspunkter i underhållssystemet kan ni följa upp och reducera antalet beställningspunkter som dyker upp och få en bättre reservdelshantering. Då slår ni också två flugor i en smäll, dels slipper ni ha för mycket reservdelar i förrådet, dels slipper ni binda onödigt kapital.

Beställningspunkter - Alla förråd - Idus
Antalet uppnådda beställningspunkter

Summering om nyckeltal

Rätt nyckeltal hjälper oss att uppfatta trender och att hantera situationer i ett tidigt stadie. Genom att sätta rätt mål, att följa upp mot målen och att agera på den data som finns att tillgå kommer hjälpa er att uppnå bra resultat.

Genom att följa upp nyckeltalen vi har tagit upp i den här artikeln kommer ni få ut mer av era aktiviteter och förbättra er prestanda med väldigt små investeringar.

Om ni vill ha hjälp att komma i gång med nyckeltal och uppföljning kan ni kontakta oss.

Lycka till med förbättringsarbetet!  

Om författaren

Annette Larsson är VD på Idus AB sedan 2014 och har mer än 25 års erfarenhet inom industriell automation, projektledning och IT-system. 

Du kanske också är intresserad av:

Utforska Idus
Underhållssystem

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.