Processindustri

Inom processindustrin har funktioner som att kontrollera fel och minska felfrekvensen ofta högsta prioritet för att driften inte skall störas. Genom att Idus har ett beprövat sätt att starta upp en anläggning på kort tid kan avhjälpande underhåll reduceras och förebyggande underhåll utökas.

I en processindustri är behovet av dokumentation mycket viktigt för att ha information om till exempel olika reglerkretsar. Med Idus Import, som överför anläggningsdata från Excel, genomförs detta på ett snabbt och enkelt sätt. 

För de trycksatta anordningarna skapas rondlistor, arbetsprocedurer och FLT-kontroller för att på ett rationellt sätt få kontroll över samt minska underhållskostnaderna.

Några av våra kunder inom processindustrin: