Sök
Stäng denna sökruta.

Loggboken

Så används den i din bransch

Introduktion

Idus loggbok är en funktion med många användningsområden. Loggboken följer med som standardmodul i underhållssystemet. Om ni inte har den aktiverad i nuläget är det bara att ni öppnar upp den, det kostar ingenting extra och ni kan använda ett obegränsat antal loggböcker. 

Alla branscher har sina gemensamma och specifika användningsområden för loggboken. Vi belyser därför några användningsområden och visar hur Idusanvändare i din bransch dragit nytta av loggboken i sina verksamheter. Passa gärna på att se hur andra branscher använder sig av loggboken, kanske finns det tips som även kan fungera i er verksamhet.

Energibolagen

Energibolag använder ofta loggboken vid morgonmöten för att i samlad grupp gå igenom det senaste dygnets händelser. När loggen synats blir det tydligt vad som är isolerade händelser och vad som är återkommande störningar. Engångshändelserna sorteras bort och de återkommande avbrotten eller återställningarna kan övergå i åtgärd och arbetsorder. Sammantaget fyller dessa morgonmöten ett större syfte i att ge gruppen en konkret bild av den nuvarande driftsituationen.

För att snabbt kunna överblicka hela verksamheten används ofta flera loggböcker. Loggböckerna brukar delas upp per panna eller station. Därigenom går det väldigt fort att skifta mellan olika produktionsanläggningar.

Andra typer av händelser för loggboken kan vara bränsleleveranser eller att brandlarmet stängts av tillfälligt pga. svetsning. Händelser, som i fallet svetsning kan ges en flagga, en indikator om att händelsen måste återställas.

En allmän loggbok kan användas för händelser som inte direkt har med produktionen att göra. En sådan loggbok kan fungera som en digital anslagstavla där allmän information som exempelvis: studiebesök från skolor, sjukanmälda och födelsedagar samlas. 

Tillverkningsindustri

Loggboken kan användas för att dokumentera händelser i produktionen, det kan vara allt från att en transportör startats om till att en operatör har sjukanmält sig.

Skiftöverlämningar underlättas ofta med loggboken eftersom det nya skiftlaget behöver veta sin startposition och går därför igenom loggboken för att uppdatera sig. Den aktuella driftsituationen visas upp lättöverskådligt så att alla vet vad som behöver bevakas och vilka åtgärder som kan behövas för att hålla igång produktionen. 

Det är enkelt att skapa nya aktiviteter från händelselistan till exempel när en bevakning behöver övergå i en felanmälan eller arbetsorder.

Kunskapsöverföring är ett annat användningsområde. En industri i Mellansverige upplevde ett fel i produktionen som ingen i det aktuella skiftlaget hade erfarenheten av att lösa. Teknikerna gick tillbaka i loggen och såg att en framgångsrik åtgärd fanns loggad på utrustningen. Med informationen kunde skiftlaget lösa uppgiften utan ett onödigt långt stillestånd och utan att behöva ringa in någon från föregående skift.

Loggboken i förbättringsarbete

Vissa industrier kan använda loggboken som en stillbild över de föregående sju dagarna då veckans händelser, avvikelser och åtgärder finns loggade timme för timme.

Tillsammans i grupp kan hela underhållsavdelningen gå igenom vad som hänt under veckan och vilka åtgärder som utförts. Kunskapsutbytet ökar kring de åtgärder som utförts framgångsrikt och förbättringsdiskussioner kommer naturligt kring andra. Loggboken kan alltså användas som en del i det ständiga förbättringsarbetet då driften synliggörs. Härifrån kan avdelningarna komma överens om vad som ligger på underhållsavdelningen att förbättra eller om något behöver lämnas över till produktionsteknik eller processtyrningen.

Det är inte ovanligt att ytterligare en loggbok skapas med ett allmänt namn som ”synpunktslogg”. I det fallet kan alla gå in för att skapa förbättringsförslag till det ständiga förbättringsarbetet.

Anläggningen kan delas upp i en loggbok per produktionslinje eller konsolideras i en total loggbok där varje händelse knyts till en specifik enhet. 

Händelser i produktionen kan dokumenteras,  till exempel omställning för en ny batch, ett förebyggande underhållsstopp eller att hastigheten ställts upp.

Vatten & Avlopp

Idus loggbok kan användas på vatten och avloppsverk för att dokumentera drifthändelser precis som i andra branscher. Sådana händelser kan vara att en pump har ersatts, att en säkring löst ut eller att ett slangbrott har inträffat.   

Loggboken kan även användas för att bevaka och dokumentera driften av en ny anläggningsdel, till exempel en blandare eller en biogasanläggning. Dialogen med leverantören blir enklare med alla händelser dokumenterade och förslag på förändringar och modifieringar kommer naturligare med ett bra underlag.

Andra händelser för loggboken kan vara bräddning, vilka kan sammanställas med en enkel sökning i loggbokens sökfält. Miljömätningar och resultat av andra mätningar kan också listas på samma sätt.  

Summering

Digitaliseringen blir allt viktigare för att höja effektiviteten i anläggningar och jämfört med de gamla pappersloggböckerna där man fysiskt måste ta sig till loggboken kan ni med de digitala loggböckerna i Idus spara tid och underlätta ert dagliga arbete när allt är samlat på ett ställe.

Från händelserna i loggboken kan ni direkt göra ett ärende av typen felanmälan, arbetsorder eller återkommande arbete. Ni slipper då registrera ert arbete dubbelt och sparar därigenom tid.

Om författaren

Annette Larsson är VD på Idus AB sedan 2014 och har mer än 25 års erfarenhet inom industriell automation, projektledning och IT-system. 

Dela inlägget med dina kollegor

Nyfiken på vad vi kan göra för er?
Kontakta oss
Demovisning av Idus
Idus Möte ILG
Redan kund?
Kontakta din underhållsexpert

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.