Sök
Stäng denna sökruta.

Att komma i gång och lyckas
med daglig styrning

Att komma i gång och lyckas med daglig styrning

Vi på Idus visar er vad ni behöver göra för att komma i gång och lyckas med daglig styrning.

Daglig styrning är en metod verksamheter använder för att följa olika nyckeltal och trender för att veta om man befinner sig på rätt eller fel sida om ett önskat läge. Genom att uppfatta trender kan man också  snabbt sätta in resurser där de gör störst nytta och hantera situationer tidigt.

Att välja rätt nyckeltal för daglig styrning

För att alla skall förstå lägesbilden använder man ofta tavlor särskilt under morgonmöten eller skiftöverlämningar. Tavlorna skall vara så enkla som möjligt och tavlorna skall visa ett fåtal väl utvalda nyckeltal.

Daglig styrning kan också vara till väldigt stor hjälp för att få alla att sluta upp bakom gemensamma mål och att känna hur de egna insatserna påverkar måluppfyllnaden.

Exempel på daglig styrning

Inom industrin är det vanligt att jobba med daglig styrning för att veta på vilka platser det är lugnt och på vilka platser det finns problem. Visualiseringen hjälper arbetsledare och chefer att prata med sina kollegor om var de bör rikta sin uppmärksamhet. Det finns olika typer av daglig styrning till exempel:

Beroende på verksamhetens storlek kan ert team och avdelning vara samma sak. Här fokuserar vi framförallt på team-nivå där gruppen på kort tid skall komma fram vad som är fokus under dagen.

Mötet på team-nivå skall ta ungefär 10 minuter och fokusera på om gruppen ligger på rätt eller fel sida om målet. Mötet skall också behandla vad som just nu hindrar gruppen från att utföra viktiga aktiviteter. 

Börja hellre smått än stort

Det är väldigt viktigt att man noggrant tänkt igenom vilka nyckeltal man tänker följa för att göra det så enkelt som möjligt för alla att förstå vad som händer.

En vanlig fallgrop är att man använder för många nyckeltal i en och samma tavla vilket gör det svårt att fokusera på vad som är viktigt, nämligen att uppfatta avvikelser och att det skall gå snabbt.

Tavla för daglig styrning med underhållsdata i Idus
Börja hellre smått än stort

Det är därför viktigt att man börjar enkelt och även om den stora skärmen har plats till långt fler nyckeltal än de som visas är det ändå viktigt att tänka litet och bara fokusera på behovet samt vad verksamheten är mogen för, det gäller att ta ett steg i taget. Börja hellre smått än stort, det blir en framgångsfaktor.

Oavsett bransch är det bäst att börja med antalet aktiviteter att utföra i förhållande till vilka resurser som finns att tillgå. Här är det bra att visualisera tydligt om det går upp eller ner och hur nära en kritisk punkt man befinner sig.  

Arbetsledarens roll i daglig styrning

Arbetsledaren är ofta värd för mötet även om värdskapet kan rotera. Vanliga frågor man kan ställa är; hur gick gårdagen? Vad gjorde att vi inte kunde avsluta vissa arbetsorder? Vilka flaskhalsar stötte vi på? 

Därutöver gäller det att snabbt fokusera på dagen eller kommande skift. Vad kommer hända idag? Vilka externa kommer till anläggningen? Vilka flaskhalsar kan uppstå innan vi kan avsluta viktiga arbeten?

Summering

Att använda tavlor för daglig styrning hjälper gruppen att snabbt identifiera vad som händer och vad som behöver hända för att ligga på rätt sida målet. För att ta fram rätt tavla är det viktigt att börja litet och känna sig fram, börja hellre smått än stort då det ger bättre fokus under det korta mötet på cirka 10 minuter.

Kom också ihåg att det är orealistiskt att göra en perfekt tavla direkt, det kan ta lång tid att hitta rätt men för att komma dit måste man börja någonstans. Vi på Idus hjälper er gärna i gång.

Lycka till med förbättringsarbetet! 

Om författaren

Annette Larsson är VD på Idus AB sedan 2014 och har mer än 25 års erfarenhet inom industriell automation, projektledning och IT-system. 

Kontakta oss om
er verksamhet

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.