Search
Close this search box.

Drift- och underhållsinstruktioner
- Det här behöver ni

Varför behöver ni drift och underhållsinstruktioner?

Föreställ dig att du köpt en begagnad bil men att den helt saknar instruktionsbok och servicebok.  Vad händer nu? Hur skall du nu kunna använda bilen utan att kunna något om bilens inställningar, nödvändigt underhåll eller underhållshistorik?

Erfarenhet kommer underlätta men för att kunna använda bilen på bästa sätt och dessutom maximera livslängden på en väldigt dyr investering gäller det att ha bra drift och underhållsinstruktioner.

Stora fördelar med bra instruktioner

Detsamma gäller industriella applikationer, det är inte ovanligt att sådana verksamheter försöker lösa betydligt svårare problem på mer komplex utrustning utan dokumentation eller historik.

Felsökning och reparation av komplex utrustning, ofta med mycket elektronik kräver stora mängder dokumentation för att överhuvudtaget ha en chans att utföra arbetet på rätt sätt.

Tekniker som drar nytta av dokumentation sparar i genomsnitt 25% av sin tid enligt en studie från Aberdeen Group. Samma studie pekar på att antalet fel kan minska med 40% då man använder rätt dokumentation i samband med arbetet. 

Fördelarna är faktiskt ännu fler. Bättre drift och underhållsdokumentation bidrar dessutom till:

Därtill möjliggör också dokumentationen att arbetet blir utfört med högre kvalitet för att inte behöva gör om arbetet eller att missa viktiga steg som kan utveckla nya problem.  

Dokumentation i underhållssystemet:

Underhållssystemet är navet i hela verksamheten för drift och underhåll. Det är härifrån ni snabbt skall leta upp en utrustning för att kunna få fram tekniska data, utförda arbeten, kommande underhållsåtgärder eller bästa underhållsåtgärderna.

Det är alltså här ni skall kunna se hur ni använder utrustningen på bästa sätt, hur ni underhåller den och hur ni löser uppkomna problem.

Detta gäller både för ingenjörer och underhållsplanerare som skall sätta samman arbetsorder men också för tekniker som skall utföra jobben på rätt sätt.

Drift och underhållsinstruktioner i underhållssystemet

Arbetsorder och information

En arbetsorder skall visa teknikerna nödvändiga steg för att utföra arbetet på rätt sätt samt viktig information om säkerhet, underhållsinstruktioner och återställande. Det är viktigt att alla utför arbetet på samma sätt. 

Arbetsorder med underhållsdokumentation

Förråd och reservdelar

Abetsordern skall visa vilka delar som är nödvändiga för att utföra arbetet, vilket material som ingår, samt var delarna finns. Här är det också viktigt att det finns specifikationer om dimensioner och andra tekniska data.

En PDF med beskrivning av hur material bör monteras på rätt sätt skall helst följa med till arbetsordern.

Material på arbetsorder

Historik och instruktioner

Att utföra arbetet på rätt sätt är helt avgörande för att förebygga framtida problem, kostsamma omarbeten, långa felsökningar och andra problem som uppstår när ett nytt funktionsfel uppstår. 

För att kunna utföra arbetet på rätt sätt krävs tydliga instruktioner. Det är viktigt att kunna se dessa på arbetsordern eller på dokumentfliken på respektive arbetsorder. Med Idus underhållsapp går det dessutom att öppna alla nödvändiga dokument direkt i telefonen eller surfplattan. 

Video som drift och underhållsinstruktion

Det lättaste sättet att ta till sig underhållsinstruktioner är video. Det är mycket enklare för alla att utföra ett arbete, exempelvis att installera en elmotor på rätt sätt om en video visar tydligt hur det går till.

Att filma när någon utför arbetet på rätt sätt och att därefter lägga videon på objektet i anläggningsregistret säkerställer att alla har tillgång till den bästa drift och underhållsinstruktionen.

Det går också att lägga en länk till Sharepoint på arbetsorderns dokumentflik eller direkt på utrustningens dokumentflik. 

Sammanfattning

För att en underhållsorganisation skall kunna arbeta på bästa sätt krävs god dokumentation över anläggningen, detta är särskilt viktigt på större anläggningar med mycket elektronik.

För att kunna håll en hög kvalitet i utförda arbeten krävs att dokumentationen är grundlig vad gäller maskiner, reservdelar, historik och bästa drift och underhållsinstruktioner.

Datoriserade underhållssystem innehåller moduler för anläggninsregister med dokumentation, förråd och reservdelar samt arbetsorder med instruktioner och för drift och underhåll.

Genom att samla informationen i ett underhållssystem kan ni spara stora mängder tid och utföra arbeten med högre kvalitet vilket förlänger utrustningens livslängd samtidigt som ni förebygger möjliga fel och olyckor. Idus är specialiserade på drift och underhåll och hjälper er gärna framåt med det arbetet.

Lycka till med förbättringsarbetet! 

Om författaren

Annette Larsson är VD på Idus AB sedan 2014 och har mer än 25 års erfarenhet inom industriell automation, projektledning och IT-system. 

Kontakta oss
om er verksamhet

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.