Sök
Stäng denna sökruta.

Vad gör en bra underhållschef?

Introduktion

Vad gör en bra underhållschef och hur kan du utveckla dina färdigheter som underhållschef?
Vi svarar på frågorna för att hjälpa dig oavsett om du jobbar som underhållschef idag eller önskar kandidera till jobbet framöver.

Vem brukar passa som underhållschef?

En underhållschef har ofta en bakgrund som mekaniker, elektriker, planerare eller en kombination av dessa.

En bra underhållschef behöver däremot inte vara den bästa mekanikern. En bra underhållschef ska vara duktig på att planera, besitta analytisk förmåga och framför allt vara en ordentlig lagspelare.

Det är en klar fördel att ha en bakgrund inom ett hantverk och att ha en god känsla för logistiken och tidsaspekten kring underhållsarbeten. Det finns ännu fler mellanmänskliga färdigheter som är ännu viktigare för att lyckas med sitt arbete eftersom jobbet till största del handlar om att få en grupp av människor att prestera tillsammans.  

Alla dessa förmågor kan vi givetvis ha med oss naturligt men de går också att träna upp.  

Uppgifter och delegeringar

En tumregel för alla tjänster med ett brett ansvarsområde är att omfamna verksamhetens behov och att gräva djupt däri för att förstå vilka behoven är och vilka förbättringar som är nödvändiga.

För en underhållschef kan det betyda att inte stänga några arbetsorder åt sin personal utan att utbilda dom eller låta delegera detta till andra om så är nödvändigt. En underhållschef skall inte spendera sin tid på repetitiva administrationssysslor, du kommer i stället att frigöra tid till viktigare saker genom att delegera.

En bra underhållschef skall kunna identifiera hinder och förstå hur de kan plockas bort. Hinder är sällan mekaniska utan härrör ofta i processen. Hinder kan också vara resultat av organisatoriska brister eller internpolitiska missförstånd inom företaget. Detta är också något som underhållschefen skall kunna identifiera och övervinna genom samtal och förtroendebyggande aktiviteter.  

En underhållschef måste därför kunna uttrycka sig tydligt och logiskt för att alla skall kunna dra i samma riktning. God kommunikationsförmåga är en nyckelfaktor för att skapa ett vinnarlag där alla förstår vad alla skall göra, varför de skall göra det och vad resultatet kommer att bli.  

Bygga framgångsrika partnerskap

En bra underhållschef måste kunna bygga broar mellan avdelningar, team och andra chefer. Ju större organisationen är desto viktigare blir förmågan. Alla underhållschefer måste också kunna bygga framgångsrika partnerskap med leverantörer och entreprenörer.

Det här är särskilt viktigt för att kunna ge underhållsavdelningen arbetsbro och tid över till att fokusera på andra värdeskapande aktiviteter än att släcka bränder.

Arbetsro kan också vara att få alla verksamma inom organisationen att känna ägandeskap för det egna ansvarsområdet. Många underhållschefer är väldigt kompetenta och kan därmed riskera att ta för mycket plats i rummet när en huvudsaklig uppgift för underhållschefen är att få alla att växa som individer.

En roll under förändring

En bra underhållschef måste kunna se till varje underhållstekniker, planerare och ingenjör för att förstå styrkor och förbättringsmöjligheter och utveckla individen därefter.

I takt med att industriella anläggningar i allt högre grad blir automatiserade så blir också kompetensförsörjning en viktigare del i arbetet. Underhållschefen måste kunna försäkra att organisationen har rätt kompetenser på plats i rätt tid.

Underhållschefen måste alltså dels kunna förstå basal schemaläggning men också tillgodose personalens utbildningsbehov. Sådana utbildningar kan vara smörjning och fixering men även automation, elektronik och digitala stödsystem.  Här är det viktigt att underhållschefen har kontakt med leverantörer och satsar på träning och utbildning.  

Underhållschefen måste vara en nyfiken person med ett stort intresse för nya tekniska lösningar och omfamna nya tekniker som mobila arbetssätt, prediktivt underhåll och analysverktyg.  

Förmåga att sätta upp ett bra underhållssystem

En underhållschef behöver ha en förmåga att förstå verksamhetens behov och att sätta upp ett bra underhållssystem därefter. När systemet är på plats kommer den dagliga verksamheten att flyta på smidigare. Därigenom kommer underhållschefen kunna lägga mer tid på uppföljning och förbättringar snarare än att ta hand om slumpmässiga problem som uppstår.

På så sätt kan verksamheten också gå från en reaktiv kultur till en proaktiv kultur och det bör vara målbilden för alla underhållsverksamheter.

Var vi är på väg

Målsättningar och måluppfyllnad är något av det viktigaste och mest konkreta en underhållschef kan ägna sin tid åt. Olika avdelningar kan däremot formulera sina mål på olika sätt och med olika beskrivningar. För företagsledningen kan en beskrivning vara att omsättningen ökar, för produktionschefen kan det betyda det inte finns tid för planerade stopp. För underhållschefen blir situationen svårnavigerad men inte på något sätt omöjlig att hantera.

Som en organisatorisk brygga måste underhållschefen då översätta sitt mål till likvärdiga mål för övriga avdelningar. Det förebyggande underhållet behöver avsatt tid för att öka tillgängligheten och antalet producerade enheter för produktionschefen. Fönsterna för förebyggande underhåll får inte flyttas för att ge produktionschefen högre tillgänglighet och enklare produktionsplanering på längre sikt.   

För företagsledningen kan det betyda att omsättningen ökar samtidigt som kostnaderna per producerad enhet sjunker dramatiskt.

Att hjälpa gruppen att nå sina mål

Om underhållsavdelningen inte når sina nyckeltal så måste underhållschefen förstå varför grupper har svårt att nå målen och plocka bort befintliga hinder.  Tvärtemot är det helt kontraproduktivt att elda på och ropa efter fler timmar och ett högre tempo för att komma dit. Att jobba hårdare och snabbare leder bara till fler misstag. Det är exempelvis ingen bra idé att hoppa över felsökningen för att montera isär maskinen direkt och börja lösa problem som ännu inte är identifierade.

Hinderna för att uppnå målen finns oftast i verksamheten och mycket sällan i individerna.

Om du är ny i din tjänst kan det vara en god idé att leta efter lågt hängande frukter och låta gruppen fira sina små triumfer tillsammans för att förstärka lagkänslan inför resan framöver.

Summering:

Jobbet som underhållschef handlar alltså inte så mycket om mekanik och felorsaker. Det handlar snarare om att hitta hinder och ta bort det som begränsar organisationen från att utöva verksamheten på ett bättre sätt.

Därtill skall underhållschefen kunna bygga broar mellan avdelningar och skapa en kultur av samarbete där det är högt i tak för att kunna garantera att alla förbättringar lyfts fram och inte stannar i teknikernas tankar.   

Om du är framgångsrik med detta arbete så kommer också förbättringskulturen automatiskt vilket kommer återspeglas i hela verksamheten.

Lycka till med förbättringsarbetet!

Om författaren

Annette Larsson är VD på Idus AB sedan 2014 och har mer än 25 års erfarenhet inom industriell automation, projektledning och IT-system. 

Du kanske också är intresserad av:

Bli förbättringsledare för er verksamhet och kom igång med ert underhållssystem.

Hämta vår implementeringsguide!
En Bonuschecklista ingår också.

När du lämnar din e-post behandlas den enligt Idus integritetspolicy

Genom att använda idus.se accepterar du vår integritetspolicy.