Hvad laver en god vedligeholdelseschef?

Introduktion

Hvad laver en god vedligeholdelseschef, og hvordan kan du udvikle dine kompetencer som vedligeholdelseschef?

Vi besvarer spørgsmålene for at hjælpe dig, uanset om du arbejder som vedligeholdelseschef i dag eller ønsker at kandidere til et job som vedligeholdelsesleder i fremtiden.

Hvem passer til jobbet som vedligeholdelseschef?

En vedligeholdelseschef har ofte en baggrund som mekaniker, elektriker, planlægger eller en kombination af disse.

En god vedligeholdelseschef behøver derimod ikke at være den bedste mekaniker. En god vedligeholdelsesleder skal være god til at planlægge, besidde analytiske evner og frem for alt være en virkelig god teamplayer.

Det er en klar fordel at have en håndværksmæssig baggrund og have en god fornemmelse for logistik- og tidsaspektet omkring vedligeholdelsesarbejde. Der er dog flere menneskelige færdigheder, som er væsentligt vigtigere for at få succes i jobbet, da det i høj grad handler om at få en gruppe mennesker til at præstere sammen.

Disse evner kan ligge i os naturligt, men de kan også trænes.

Opgaver og ansvarsområder

En tommelfingerregel for alle jobs med brede ansvarsområder er at omfavne virksomhedens behov og grave dybt i det for at forstå, hvad behovene er, og hvilke forbedringer der er nødvendige.

Vedligeholdelseschefen skal ikke selv lukke arbejdsordrer, men sørge for at personalet har de rette kompetencer enten ved selv at træne dem eller ved at uddelegere uddannelsesopgaven. En vedligeholdelsesleder bør ikke bruge sin tid på gentagne administrative gøremål, men bør uddelegere for at frigøre tid til vigtigere ting.

En god vedligeholdelseschef bør være i stand til at identificere forhindringer og forstå, hvordan de kan fjernes. Forhindringer er sjældent mekaniske, men opstår ofte i processen. Forhindringer kan også være resultatet af organisatoriske mangler eller interne politiske misforståelser i virksomheden. Dette er også noget, som vedligeholdelseschefen skal kunne identificere og overkomme gennem samtaler og tillidsskabende aktiviteter.

En vedligeholdelseschef skal derfor kunne udtrykke sig klart og logisk, for at alle kan trække i samme retning. Gode ​​kommunikationsevner er en nøglefaktor i at skabe et vindende team, hvor alle forstår, hvad alle skal gøre, hvorfor de skal gøre det, og hvad resultatet bliver.

Opbygning af succesfulde partnerskaber

En god vedligeholdelseschef skal kunne bygge bro mellem afdelinger, teams og andre ledere. Jo større organisationen er, jo vigtigere er evnen til at mestre dette. En vedligeholdelseschef skal også være i stand til at opbygge succesfulde partnerskaber med leverandører og entreprenører.

Dette er især vigtigt for at give vedligeholdelsesafdelingen arbejdsro og tid til at fokusere på andre værdiskabende aktiviteter og ikke kun lave brandslukning.

Arbejdsro kan også være at få alle i organisationen til at føle ejerskab for deres eget ansvarsområde. Mange vedligeholdelseschef er meget kompetente og kan dermed risikere at fylde for meget i rummet, men en hovedopgave for vedligeholdelseslederen er at få alle til at vokse som individer.

En skiftende rolle

En god vedligeholdelseschef skal kunne kende hver enkelt vedligeholdelsestekniker, planlægger og ingeniør for at forstå styrker og muligheder for forbedringer og udvikle den enkelte i overensstemmelse deres potentiale.

I takt med at industrianlæg i stigende grad bliver automatiseret, bliver kompetenceudvikling også en vigtigere del af arbejdet. Vedligeholdelseschefen skal kunne sikre, at organisationen har de rigtige kompetencer på plads på det rigtige tidspunkt.

Vedligeholdelseschefen skal derfor kunne forstå grundlæggende skemalægning, men også imødekomme personalets uddannelsesbehov. Træning kan være smøring og fiksering, men også automatisering, elektronik og digitale supportsystemer. Her er det vigtigt, at den vedligeholdelsesansvarlige har kontakt til leverandører og investerer i træning og uddannelse.

Vedligeholdelseschefen skal være en nysgerrig person med stor interesse for nye tekniske løsninger og skal favne nye teknologier som mobile arbejdsmetoder, prædiktiv vedligeholdelse og analyseværktøjer.

Evne til at opsætte et godt vedligeholdelsessystem

En vedligeholdelseschef skal have en evne til at forstå virksomhedens behov og til at opsætte et godt vedligeholdelsessystem i overensstemmelse med disse. Når først systemet er på plads, vil den daglige drift flyde mere smidigt. Dette vil give vedligeholdelseslederen mulighed for at bruge mere tid på opfølgning og forbedringer frem for at håndtere pludseligt opståede problemer.

På den måde kan virksomheden også bevæge sig fra en reaktiv kultur til en proaktiv kultur, og det bør være målet for alle vedligeholdelsesoperationer.

Den retning det går mod

Mål og målopfyldelse er noget af det vigtigste og mest konkrete, en vedligeholdelsesleder kan bruge sin tid på. Forskellige afdelinger kan dog formulere deres mål på forskellige måder og med forskellige beskrivelser. For virksomhedsledelsen kunne en beskrivelse være, at omsætningen stiger, for produktionslederen kan det betyde, at der ikke er tid til planlagte stop. For vedligeholdelseschefen bliver situationen svær at navigere i, men på ingen måde umulig at håndtere.

Som organisatorisk bro skal vedligeholdelseschefen oversætte sit mål til tilsvarende mål for andre afdelinger. Den forebyggende vedligeholdelse har brug for tid til at øge tilgængeligheden og antallet af producerede enheder til produktionslederen. Tiden til forebyggende vedligeholdelse må ikke flyttes for at give vedligeholdelseschefen højere tilgængelighed og lettere produktionsplanlægning på længere sigt.

For virksomhedsledelsen kan det betyde, at omsætningen stiger, mens omkostningerne pr. produceret enhed falder drastisk.

At hjælpe gruppen med at nå sine mål

Hvis vedligeholdelsesafdelingen ikke når sine nøgletal, skal vedligeholdelseschefen kunne gennemskue, hvorfor gruppen har svært ved at nå målene og fjerne eksisterende forhindringer. Det er naturligvis fuldstændig kontraproduktivt at hidse sig op og råbe efter flere timer og et hurtigere tempo for at nå målet. At arbejde hårdere og hurtigere fører kun til flere fejl. For eksempel er det ikke en god idé at springe fejlfinding over for straks at skille maskinen ad og begynde at løse problemer, der endnu ikke er identificeret.

Forhindringerne for at nå målene findes normalt i forretningen og meget sjældent hos individerne.

Hvis du er ny i din stilling, kan det være en god ide at kigge efter lavthængende frugter og lade gruppen fejre deres små triumfer sammen for at styrke holdånden på den kommende rejse.

Opsummering:

Jobbet som vedligeholdelseschef handler altså ikke så meget om mekanik og årsager til fejl. Det handler derimod om at finde forhindringer og fjerne det, der begrænser organisationen i at udføre arbejdet på en bedre måde.

Derudover skal vedligeholdelseschefen kunne bygge bro mellem afdelinger og skabe en samarbejdskultur, hvor der er højt til loftet for at kunne garantere, at alle forbedringer bliver fremhævet og ikke bliver i teknikernes bevidsthed.

Hvis du får succes med dette arbejde, kommer forbedringskulturen også automatisk, hvilket vil afspejle sig i hele forretningen.

Held og lykke med forbedringsarbejdet!

Du kanske också är intresserad av:

Nysgerrig på vedligeholdssystem? Udforsk Idus Online

Tilmeld dig og få vores E-bog gratis!

Når du tilmelder din e-mail, behandles den i henhold til Idus’ integritetspolitik

Ved at bruge Idus.dk acceptedre du vores privatlivspolitik.